Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordisk mytologi

Skapad 2016-09-13 15:03 i 0 Lextorpsskolan F-6 Trollhättan
Vi arbetar med temat Nordisk mytologi.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska

Under vikingatiden trodde människorna här i Norden på flera olika gudar. Deras berättelser kallas för myter och dessa finns samlade i den nordiska mytologin. I arbetet med temat Nordisk mytologi kommer du bl a att få lära dig mer om Asatron och dess många olika gudar med sina speciella kännetecken. Du kommer även att få veta mer om världsträdet Yggdrasil och om den världsbild som människorna på den tiden hade.

Innehåll

Bedömning av arbetsområdet

Vi arbetar mot kunskapskraven i årskurs 3 gällande svenska och de samhällsorienterande ämnena. Vi kommer att bedöma din förmåga att:

-återge delar av innehållet ur någon/några av de berättelser om Asatron som du lyssnat till. Både muntligt och skriftligt.

-förstå texter som du har läst. 

-kunna förtydliga  sin text med en bild.

-förstå vad nordisk mytologi är, när man trodde på den, och veta lite om hur människorna som trodde på den levde.

-delta i diskussioner.

-förstå hur en tidslinje kan läsas av. Kunna begreppen dåtid, nutid och framtid.

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
 • SO   3
  Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Beskrivning av arbetområdet

I skolan kommer du att:

 • titta på ett antal av de animerade filmerna i  UR:s serier "Gudar och badkar" och  "Odens rike" och sedan diskutera innehållet.
 • göra kopplingar till nutid och de spår vi kan se av den nordiska mytologin.
 • återberätta muntligt och skriftligt, ibland med hjälp av bild.
 • titta på bilder och läsa faktatexter om asatron. Svara på frågor till texterna.
 • titta på en tidslinje och reflektera över den, träna på att förstå den och begreppen dåtid, nutid och framtid.

Centralt innehåll som arbetsområdet berör

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: