Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BP16 sågbock

Skapad 2016-09-13 15:14 i PARTILLE GYMNASIUM Partille
Förslag på planeringsmall för Partille gymnasieskola
Gymnasieskola 1 – 3 Bygg och anläggning
Tillverkning av sågbock

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Här kan du koppla mål från läroplanen direkt genom att klicka på koppla upp till vänster i denna ruta.

Bedömning - vad och hur

Här kan du beskriva redovisningsformer med mera.

Undervisning och arbetsformer

Här kan du beskriva undervisningen och hur ni kommer att arbeta inom området.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Enklare planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.
    Byg  -
  • Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel.
    Byg  -
  • Arbetsmiljö, hälsa, ergonomi och säkerhet samt riskbedömningar för arbetsuppgifterna.
    Byg  -

Matriser

Byg
Bygg (BYGBYG01, BYGBYG02 och HUSHUB0)

E
C
A
Eleven planerar och organiserar samt utför med visst handlag enkla arbetsuppgifter.
Eleven planerar och organiserar samt utför med gott handlag enkla arbetsuppgifter.
Eleven planerar och organiserar samt utför med mycket gott handlag enkla arbetsuppgifter.
I planeringen väljer eleven i samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven översiktligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser.
I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven utförligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser.
I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser.
Eleven gör en enkel riskbedömning av arbetsuppgiften och anpassar vid behov, och i samråd med handledare, sin planering.
Eleven gör en riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering.
Eleven gör en välgrundad riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering.
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
I arbetet följer eleven i samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner.
I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner.
I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner.
Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med enkla omdömen, arbetsprocessen och resultatet.
Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet.
Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet samt ger förslag på hur dessa kan förbättras.
Eleven redogör översiktligt för vilken betydelse den egna arbetsprocessen och det egna resultatet har för en hållbar utveckling. Dessutom redogör eleven översiktligt för arbetsprocesser och yrken inom bygg- och anläggningsbranschen.
Eleven redogör utförligt för vilken betydelse den egna arbetsprocessen och det egna resultatet har för en hållbar utveckling. Dessutom redogör eleven utförligt för arbetsprocesser och yrken inom bygg- och anläggningsbranschen.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för vilken betydelse den egna arbetsprocessen och det egna resultatet har för en hållbar utveckling. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för arbetsprocesser och yrken inom bygg- och anläggningsbranschen.
Ny aspekt
I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder enkelt fackspråk med viss säkerhet.
I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder enkelt fackspråk med viss säkerhet.
I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder enkelt fackspråk med säkerhet.
Ny aspekt
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: