Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återbruk

Skapad 2016-09-13 15:22 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Slöjden i samhället Du arbetar med centrala innehållet: • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
Grundskola 6 – 9 Slöjd
Bilden är ett elevexempel på Återbruk. Lappkudde av jeans.

Innehåll

Centralt innehåll

Slöjden i samhället

  • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden (och kombinationsmöjligheter).
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  • Två-och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

 

Slöjdens arbetsprocesser

      Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna  i    arbetsprocessen samverkar till en helhet.

 

Lärandemål

Du tillverkar en egen idé genom att återbruka någon textil eller väljer att tillverka/återbruka något från Slöjdlexikon (idébank med färdiga modeller via datorn).

 

Undervisning/Återbruk

Du får inspiration via bilder från tidigare elevarbeten.

Du får se ett bildspel om miljö.

Du planerar tillsammans med läraren din idé och bidrar med förslag till klasskamraters arbeten.

Du får lära dig att använda och hantera textila tekniker, verktyg och redskap när du tillverkar din ide´/ återbruk.

Du tränar på att arbeta efter muntliga instruktioner från lärare och/eller från dator och Ipad med ljud och rörelse.

Du skriver loggbok lektion.

Du skriver en utvärdering efter färdigt arbete där du motiverar varför du tycker det blev bra eller om något kunde göras bättre.

 

Bedömning

Du kan tillsammans med läraren planera ett slöjdarbete som handlar om att tillverka nytt av gammalt/återbruk.

Du kan använda och hantera de textila tekniker, verktyg och redskap som förekommer i ditt arbete.

Du kan arbeta efter muntliga instruktioner från lärare, dator eller Ipad.

Du skriver loggbok i Ipad.

Du skriver en utvärdering baserad på dina loggboksanteckningar och frågor från läraren..

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: