Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva sig till läsning

Skapad 2016-09-13 15:23 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 1 Svenska
...

Innehåll

LGR -11, Del 1- Skolans värdegrund och uppdrag

Lgr-11, Del 2, Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Lgr-11, del 3- Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Hur undervisningen kommer att gå till

VAD?

 • Du ska få lära dig alla bokstäver, dess form och ljud.
 • Du kommer att få skriva enkla ord och texter (meningar) på Ipad.
 • Du kommer att få olika skrivuppgifter ex. vi gillar att...., vi vill.... som du löser efter din egen förmåga.

 

HUR?

 • Vi kommer att ha bokstavsgenomgång hur bokstaven ser ut, hur den låter och hur den skrivs.
 • Du får arbeta i par eller enskilt på Ipad, där du hör bokstavsljuden.
 • Du får skriva lista med ord på varje bokstav och sedan skriva meningar om orden. 
 • Du får också olika skrivuppgifter ex. boken om mig själv.
 • Du får i Ateljen öva din grov- och finmotorik på varierande roliga sätt. Jobba med laboration material samt kreativt skapande. 

 

VARFÖR?

 • Du ska känna igen alla bokstäver, dess form och ljud. 
 • Du kan skriva enkla ord och texter (meningar) på Ipad. 
 • Du kan stava ord som du ofta använder och ord som är vanliga i texter som handlar om saker som du känner till. Du använder stor bokstav, punkt och frågetecken. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Känna igen bokstäver.
 • Skriva enkla texter på Ipad.
 • Stava ord som är vanliga i texter.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: