Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kyrkskolan läsutveckling Svenska år 3

Skapad 2016-09-13 15:30 i Kyrkskolan Borlänge
Planering för svenskans läsa, tala och lyssna för år 3.
Grundskola 3 Svenska
...

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Undervisningen skall bidra till att stärka elevens medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. i mötet med olika typer av texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk. genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Undervisning

Vi ska jobba med

 • lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.
 • att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagande. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Mål som ska uppnås

 • Att du kan hitta på egna ord som alla börjar på samma ljud.
 • Att du kan läsa de flesta vanliga ord snabbt och direkt.
 • Att du hinner med att läsa textremsorna på TV.
 • Att du kan använda de olika lässtrategierna när du läser en text.
 • Att du kan berätta om innehållet i texten muntligt.
 • Att du kan berätta något om innehållet i texten skriftligt.
 • Att du kan resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till egna erfarenheter.

Så här ska vi träna kunskaperna

 • Vi ska läsa skönlitterära- och fakta- texter/ böcker
 • Jobba med lässtrategier, såsom förutspå och sammanfatta texter, ställa frågor till texten och utreda oklarheter.
 • Återberätta muntligt och skriftligt.
 • Samtala och resonera om texters budskap, innehåll och koppla det till egna erfarenheter. 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

 • Att du kan hitta på egna ord som alla börjar på samma ljud.
 • Att du kan läsa de flesta vanliga ord snabbt och direkt.
 • Att du hinner med att läsa textremsorna på TV.
 • Att du kan använda de olika lässtrategierna när du läser en text.
 • Att du kan berätta om innehållet i texten muntligt.
 • Att du kan berätta något om innehållet i texten skriftligt.
 • Att du kan resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till egna erfarenheter.

Förmågor som ska utvecklas

 • Formulera sig och kommunicera i tal.
 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
 • Söka information från olika källor och värdera dessa. 

Uppgifter

 • Läslyftetes moduler kommer också att användas i arbetet

Matriser

Sv
Svenska år 1-3

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Lägsta godtagbara nivå för slutet av åk 3
Läsflyt
 • Sv  1-3
Du känner igen några bokstäver.
Du kan namn och ljud på alla bokstäver.
Du läser korta ord, ex, sol, ros, bil.
Du läser enkla meningar.
Du läser enkla texter.
Du läser texter med svårare ord, ex ljudstridig stavning.
Du läser texter med inlevelse.
Du läser kapitelböcker.
Du läser enkla faktatexter.
Du har förmåga att läsa elevnära texter med flyt.
Läsförståelse
 • Sv   3
 • Sv   3
Du läser och förstår enkla ord t ex sol, ros, mus.
Du läser och förstår enkla meningar.
Du läser och förstår enkla texter.
Du rättar dig själv när du läser fel.
Du återger innehållet i en bekant text samt kommenterar det.
Du söker information.
Du för enkla resonemang om budskapet i en bekant text.
Du kan förstå det du läser och återberätta med egna ord samt relatera till egna erfarenheter.
Tala, lyssna, samtala
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du berättar om vardagshändelser i liten/stor grupp.
Du lyssnar när en vuxen/kompis berättar eller läser något.
Du lyssnar och återberättar.
Du ställer frågor och håller dig till ämnet.
Du lyssnar till, förstår och följer en enkel instruktion.
Du ger en enkel instruktion.
Du kan samtala om elevnära frågor och ämnen. Kan berätta om vardagliga händelser med tydligt innehåll. Eleven kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Skriva
 • Sv   3
Du skriver några/alla bokstäver.
Du skriver korta ord.
Du skriver enkla meningar med mellanrum mellan orden.
Du skriver egna berättelser. Du kombinerar text och bild.
Du skriver med tydlig handstil.
Du skriver på dator.
Du skriver egna berättelser med tydlig inledning, handling och avslut.
Du ger enkla omdömen om dina egna och andras texter.
Du bearbetar och förtydligar dina texter utifrån respons.
Du kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Stavning/ skrivregler
 • Sv   3
Du stavar korta/långaord ljudenligt.
Du stavar vanligt förekommande ord med ljudstridig stavning, ex och, gick, fick.
Du klarar ofta dubbelteck-ning.
Du använder stor bokstav och punkt.
Du använder frågetecke-n.
Du kan stava vanligt förekommande ord i elevnära texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: