Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande texter

Skapad 2016-09-13 15:40 i Nydalaskolan Malmö stad
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att arbeta med argumenterande texter. Detta för att lära oss argumentera för vad vi tycker och övertala andra till att vi har rätt!

Innehåll

Varför ska vi arbeta med detta?

I läroplanen står det att du ska få möjlighet att:

  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
  • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

 

Vad ska vi arbeta med?

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad
    och typiska språkliga drag.

 

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer att tillsammans gå igenom vad argumenterande texter är och hur de är uppbyggda. Vi kommer tillsammans välja en tes och komma fram till gemensamma argument för att skapa oss en förståelse. Eleverna kommer att få skrivna egna argumenterande texter. De kommer också att läsa olika argumenterande texter för att sedan svara på frågor angående dessa. Slutligen kommer de att få argumentera muntligt.

 

Hur kommer ni att bedömas?

Jag kommer att ta del av de texter ni skriver, de svaren ni ger på de texter ni läser samt muntligt argumenterande.

 

Matriser

Sv SvA
Argumenterande texter

Rubrik 1

Lägre kvalité
--->
---->
Högre kvalité
Innehåll
* Ämnet presenteras i rubriken och i det första stycket. * Innehåller skribentens åsikt och argument om ämnet.
Obegripligt innehåll
Begripligt innehål
Relativt tydligt innehåll
Tydligt innehåll
Struktur
* Texten är ordnad i stycken * säger sin egen åsikt i första stycket. * Därefter ges argument som stöd för åsikten. * Innehåller motargument. * Förslag till problemets lösning. * Avslutar med att sammanfatta sin åsikt.
Rörig struktur
I huvudsak fungerande struktur
Relativt fungerande struktur
Väl fungerande struktur
Språk
* Texten är skriven i första person. * Håller sig till ämnet i varje stycke. * Skriver övertygande. * Texten är välskriven. * Texten är skriven i presens.
Viss språklig variation. Viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet. (meningsbyggnad).
Förhållandevis god språklig variation. Relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet
God språklig variation. God användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet.
Läsning
*Du visar förståelse för texter genom att svara på de tillhörande frågorna.
Kan med stöd svara på de tillhörande frågorna.
Kan utan stöd ge korta svar på frågorna.
Kan utan stöd ge underbyggda svar på frågorna .
Kan utan stöd ge väl underbyggda svar på frågorna.
Tal
*Du argumenterar för ett på förhand valt ämne samt svarar på motargument.
Med stöd ger du korta argument angående ditt ämne.
Du ger korta argument samt ger korta svar på motargumenten.
Du ger relativt väl underbyggda argument för ditt ämne samt motiverar dem. Du ger även relativt väl underbyggda svar på motargumenten.
Du ger väl underbyggda argument för ditt ämne samt motiverar dem. Du ger även väl underbyggda svar på motargumenten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: