Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO höstterminen 2016

Skapad 2016-09-13 15:52 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola F
Under period 1, hösten 2016, kommer vi att fokusera främst på djurs, växters och människans hälsa, livsmiljöer och livscykler. Vi kommer också att arbeta med syn/ögat och hörsel/örat.

Innehåll

Ur kursplanens mål 

Genom undervisningen i NO-ämnena ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att  

  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, 
  • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och 
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället. 

 

Det här kommer vi arbeta med: 

Vi kommer att arbeta med/om djur och växter i vår närmiljö och ta reda på mer om växters och djurs livsmiljöer.  Vidare så tittar vi översiktligt på olika processer i naturen såsom pollonering, nedbrytning, fotosyntes och näringskedjor.  

Utöver ovanstående kommer vi arbeta med livsvillkoren för de olika grupperna ovan. Utöver djur och växter ska vi även undersöka hur vi människor påverkas av tex sömnbrist, mat, fysisk aktivitet.  

Vi kommer också att arbeta med hur vi (t ex hur vårt öga och öra fungerar) och olika djur ser och hör. 

Allt detta lär vi oss genom bl a fältstudier, läsa faktatexter, titta på film, samtala och genom estetiska uttryck. 

Det här kommer vi bedöma: 

-dina kunskaper utifrån t ex exit-tickets, "kontrolluppgifter" och "småtest" där nuläge och nyläge jämförs 

-ditt arbete på lektionerna såväl praktiskt som teoretiskt  

-din medverkan i muntliga diskussioner och gemensamma övningar  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: