Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering engelska 7-9 Nina Åkerlund

Skapad 2016-09-13 15:59 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Engelska

Du hittar din planering i din iTunesU-kurs. Där ligger allt ditt material och alla dina uppgifter.

Glosor hittar du på glosor.eu, användarnamn: allakanengelska

Innehåll

Syfte med ämnet, samt centralt innehåll.

Målet med undervisningen är att du ska:

 • utveckla din förmåga att använda språket för att kommunicera i tal och skrift,

 • utveckla din förmåga att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper,

 • utveckla din förmåga att uttrycka dig varierat och säkert i skrift för att berätta, beskriva och förklara samt motivera dina åsikter,

 • utveckla din förmåga att reflektera över och ta ansvar för sin egen språkinlärning och att medvetet använda arbetssätt som främjar den egna inlärningen,

Dessa förmågor tränar vi genom att:

 • lyssna på talad engelska från olika delar av världen
 • skriva egna texter av olika slag (t.ex. brev, faktatexter, berättelser m.m.)

 • tala engelska så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper

 • läsa olika texter (t.ex. skönlitterära, faktatexter, texter från läroboken, andra elevers texter)

 • utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter

 • träna på hur språket är uppbyggt (t.ex. ordföljd, grammatiska, regler, vokabulär, idiomatik...)

 • du hittar allt material som vi arbetar med i din iTunesU kurs.

Detta kommer vi bedöma:

 • din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift så andra förstår

 • din förmåga att förstå vad andra säger

 • din fömåga att förstå innehållet i en text

 • din förmåga att hantera språket

 • din förmåga att bearbeta och utveckla dina texter, samt anpassa efter mottagare

 • din förmåga att delta i samtal

 • din förmåga att reflektera kring likheter och skillnader mellan olika kulturer

 • din förmåga att ta ansvar för din språkinlärning

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: