Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekosystem och näringskedjor år 5

Skapad 2016-09-13 16:11 i Hacklehemsskolan Kristinehamn
Vi arbetar med att förstå att allt i naturen hänger ihop. Vi lär om ekosystem, näringskedjor, näringsvävar och fotosyntesen. Hållbar utveckling vad betyder det?
Grundskola 5 Biologi Kemi

Ekosystem är ett stycke natur och allt som finns där. Alla växter, djur och allt annat levande ingår i ekosystemet. Även marken, luften, vattnet och allt annat som djur och växter använder för att leva är en del av ekosystemet. Vad är en näringskedja och hur hänger de ihop? Vad är fotosyntes?

Innehåll

3. Konkretiserade mål:

 

 • Kunna beskriva vad fotosyntesen.
 • Hur energi rör sig i näringskedjor.
 • Kunna ge förslag på en näringskedja och näringsväv.
 • Kunna ge exempel på ekosystem.
 • Kännedom om hållbar utveckling

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
 • Bi  E 6
  Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
 • Ke  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Ke  E 6
  Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

1. Övergripande mål:

Utbildningen ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

4. Bedömning:

Kommer att bedöma din förmåga att:

 • Förklara och se hur fotosyntesen fungerar.
 • Använda dig av viktiga begrepp inom ämnet. Såsom fotosyntes, energi, näringskedjor, näringsväv, ekosystem, arter. 
 • Resonera och komma med egna åsikter och förslag vid diskussioner och genomgångar. Följa, förstå och delta i diskussioner.
 • Resonera kring betydelsen hållbar utveckling.

5. Undervisning:

 • Vi arbetar med att läsa och svara på frågor.
 • Vi kommer att titta på filmer.
 • Ni kommer att få rita en näringskedja eller näringsväv och berätta för klasskompisarna om förloppet.
 • Vi kommer att tillsammans diskutera och fundera över bland annat ekosystem, arter, näringskedjor, näringsvävar och fotosyntesen.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: