Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omkrets ,area,volym och skala åk 6

Skapad 2016-09-13 16:16 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Planering för området omkrets, area, volym och skala kapitel 1 och 2 i Prima Formula Matematik
Grundskola 6 Matematik
Under vecka 40 till 47 kommer du att få arbeta med omkrets, area, volym och skala.

Innehåll

Följande mål i ämnet matematik ligger till grund för arbetet


Konkretisering av målen (Dina mål)

I arbetet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att

 • jämföra och beskriva grundläggande egenskaper hos geometriska objekt i 2D och i 3D
 • beskriva och konstruera symmetri
 • uppskatta och bestämma vinklar samt använda gradskiva
 • använda beräkna omkrets och area av månghörningar
 • använda förklara omkrets-area och metoder för beräkningar
 • jämföra och bestämma olika föremåls volym
 • mäta och ange föremåls volym och vikt i olika enheter
 • använda och göra beräkningar i skala för 1-3 dimensioner
 • använda strategier vid problemlösning


 

Arbetsformer

Du kommer att få läsa teorirutor, lyssna till lärarledda genomgångar, diskutera och resonera.
Under arbetsområdets gång kommer vi arbeta både i boken och med praktiska övningar. Du kommer att få arbeta självständigt och i grupp.

Viktiga begrepp under arbetes gång

hörn, kant, sida, parallella, symmetrilinje, rät vinkel, trubbig vinkel, spetsig vinkel, regelbunden, polygon, parallelltrapets, parallellogram, romb, rektangel, kvadrat, liksidig triangel, gradskiva, vinkelbenet, vinkelbåge, begränsningsytor, prisma, pyramider, tetraeder, tresidig prisma, rätblock, kub, tresidig pyramid, fyrsidig pyramid, klot, cylinder,kon, volym, skala, förminskning, förstoring, area, omkrets, volym.

Redovisningsform

Vi kommer att ha redovisningar på de olika delmomenten, såväl muntligt som skriftligt vid diagnoser, samt en bedömningsmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Omkrets, area, volym och skala

E
C
A
Din förmåga att jämföra och beskriva grundläggande egenskaper hos geometriska objekt i 2D och i 3D
Du behöver mycket hjälp för att förstå och göra din uppgift
Du behöver lite hjälp med att utföra uppgiften
Du gör uppgiften bra och lyckas utan hjälp
Du gör din uppgift mycket bra, kan förklara hur du gjort och har egna tankar om ditt resultat
Din förmåga att beskriva och konstruera symmetri
Du behöver mycket hjälp för att förstå och kunna göra din uppgift
Du behöver lite hjälp för att lösa uppgiften
Du gör uppgiften bra och lyckas utan hjälp
Du gör din uppgift mycket bra, kan förklara hur du gjort och har egna tankar om ditt resultat
Din förmåga att uppskatta och bestämma vinklar samt använda gradskiva
Du behöver mycket hjälp för att förstå och kunna göra din uppgift
Du förstår uppgiften och klarar den med lite hjälp
Du gör uppgiften och lyckas bra utan hjälp
Du gör din uppgift mycket bra, kan förklara hur och har egna tankar om ditt resultat
Din förmåga att använda strategier vid problemlösning
Du behöver mycket hjälp för att förstå och kunna göra din uppgift
Du förstår uppgiften och klarar den med lite hjälp
Du gör uppgiften och lyckas bra utan hjälp
Du gör din uppgift mycket bra, kan förklara hur och har egna tankar om ditt resultat
Din förmåga att uppskatta och beräkna omkrets-area av månghörningar
Du behöver mycket hjälp för att förstå och kunna göra din uppgift
Du förstår uppgiften och klarar den med lite hjälp
Du gör uppgiften och lyckas bra utan hjälp
Du gör din uppgift mycket bra, kan förklara hur och har egna tankar om ditt resultat
Din förmåga att jämföra och bestämma olika föremåls volym samt mäta och ange föremåls volym och vikt i olika enheter
Du behöver mycket hjälp för att förstå och kunna göra din uppgift
Du förstår uppgiften och klarar den med lite hjälp
Du gör uppgiften och lyckas bra utan hjälp
Du gör din uppgift mycket bra, kan förklara hur och har egna tankar om ditt resultat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: