Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dansuppgift år 6- En gruppuppgift i takt, rytm, dans och rörelse till musik

Skapad 2016-09-13 16:23 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Dansen är en av de äldsta formerna för kommunikation mellan människor. När du dansar får du möjlighet att använda din kreativitet. Du får också ökad kroppskännedom och stärker motoriken och din konditionsförmåga. Du kan också genom dansen möta andra kulturer.

Innehåll

 

Innehåll

Uppgiften är att tillsammans med gruppen på 4 tillfällen (50 min)skapa en helt egen dans på ca 1,5 minut utifrån en egen vald låt. Det är ett grupparbete och ni kommer att bli bedömda som en grupp men jag kommer även titta på individuell säkerhet inom dans. Examinationen sker genom att varje grupp kommer visa sin dans för klassen på den fjärde lektionen. Jag kommer filma detta för att ha möjlighet att titta om på dansen och säkrare bedöma. Endast jag kommer se filmen, inget läggs ut på internet och den raderas efteråt. 

Genomförande

Välj låt med bpm mellan 100-160. Vill ni ha en snabbare låt ta kontakt med mig. Försök att dela in låten i intro, refräng och vers. Hitta takten i låten och anpassa era rörelser till musiken.

Checkpunkter:   ·       

Hur väl håller vi takten ? ·       

Hur samspelta är vi och hur samspelt är musik och dans? ·       

Hur stor är variationen i programmet ? ·       

Hur stor är svårighetsgraden på rörelser ? ·       

Kan vi presentera programmet på ett underhållande sätt ?

Övningsbank danssteg:

STEP TOUCH- steg åt sidan, steg ihop

GÅ PÅ STÄLLET

GÅ FRAM OCH TILLBAKA

V-STEG- höger fot fram, vänster fot fram, höger fot bak, vänster fot bak

KICK I RUMPAN- kicka hälen i rumpan

GRAPEWINE-höger steg åt sidan, vänster bakom, höger åt sidan, vänster ihop

KNÄLYFT- lyft knä

CHASSE MED MAMBO- hoppsasteg i sidled åt höger, vänster fot fram avlasta höger fot, tillbaka

PIVOT TURN- buggsteg, vrid halvt varv, vrid halvt varv

SIDE TO SIDE- tyngdförflyttning höger, vänster

LUNCHES- ut med höger fot , tillbaka, ut med vänster fot, tillbaka

SLIDE- skridskosteg åt sidan

UT OCH IHOP- kliv ut höger, tillbaka höger, kliv ut vänster, tillbaka vänster

JUMPING JACKS- svikthopp ut och ihop

KICKS- sparka vartannat ben

 

Ex:

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Du kommer att bli bedömd enligt följande matris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Musik & Rörelse
Du har förmåga att mestadels anpassa rörelserna i relation till den valda musiken. Du har förmåga att mestadels anpassa rörelsen till syfte och sammanhang.
Du har förmåga att anpassa dina rörelser till musik efter takt och rytm. Du har förmåga att relativt väl anpassa rörelsen till syfte och sammanhang.
Du har god förmåga att anpassa dina rörelser till musik efter takt och rytm. Du visar säkerhet i utförandet av olika danser. Du har flöde och harmoni i rörelsemönstret. Du har förmåga att väl anpassa rörelsen till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: