Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 5 HT 2016

Skapad 2016-09-13 16:32 i Stenkulan Lerum
Grundskola 5 Engelska
...

Innehåll

Syfte

Eleverna ska få möjlighet att utveckla förmågan att:

* förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
* formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
* använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
* anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
* reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika delar av världen där engelska används

Centralt innehåll Lgr 11

Kommunikationens innehåll:
* ämnesområden som är välbekanta för eleven
* vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter
* åsikter, känslor och erfarenheter
* vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika områden där engelska används

Lyssna och läsa
* tydligt talad engelska och texter från olika medier
* muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar
* olika former av samtal, dialoger och intevjuer
* filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga
* sånger, sagor och dikter
* språkliga strategier

Tala, skriva och samtala
* presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift
* språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar 
* uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och fasta uttryck

Undervisningen

Vi kommer att tillsammans, i grupp, i par och enskilt:
* arbeta med nya ord och texter, muntligt och skrfitligt
* träna hörförståelse
* producera egna texter och muntliga framställningar
* träna uttal och intonation
* arbeta med grammatiska strukturer
* lära om företeelser i engelskspråkiga länder
* se olika engelskspråkiga filmer och program

Kunskapskrav och bedömning

Det som bedöms är förmågan att:
* förstå innehållet i tydligt talad engelska och engelska texter
* återberätta och kommentera innehåll i tal och text, samt agera utifrån budskap och instruktioner
* välja strategi för att bättre förstå tal och text
* uttrycka sig med fraser och meningar i tal och skrift
* välja strategi för att förbättra den muntliga och skriftliga interaktionen (tala, skriva och samtala)

Bedömning sker via lärares observationer, läxförhör och skolverkets bedömningsstöd.

Matriser

En
Engelska år 5 VT 2015

Uppnått
Är på väg
Insats krävs
Personliga pronomen
Kunna de personliga pronomen på engelska och veta vad de betyder på svenska samt kunna använda de
Do, does don´t doesn´t
Ställa frågor med do / does och svara
A/An
Veta vad a/an betyder och när man använder dem
Regelbunden imperfekt
Vet när man använder regelbunden imperfekt och hur man skriver verbet i imperfekt
Be going to/will - will not
Veta vad det betyder och kunna använda uttrycken
Läsförståelse
Kunna läsa en text och svara på frågor till texten
glosor och fraser
Kunna ord och fraser som tillhör de kapitel som vi arbetat med
Glosor och läxförhör
Vet hur jag övar på läxan, kommer ihåg att lämna in läxan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: