Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Les habitudes

Skapad 2016-09-13 16:46 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Raconte de ta journée!
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vi lär oss berätta om en vanlig dag - från det att du går upp tills det att du går och lägger dig.

Innehåll

 

Arbetssätt och undervisning


* genomgång av ord som har med en dag att göra
* klockan
* läsa texter som har med dagen att göra (textbok och fristående material)
* hörövningar kopplade till sin dag
* genomgång av reflexiva verb i både nutid och dåtid

Grammatik att kunna:

* être, avoir, faire och aller i nutid och dåtid

* reflexiva verb i nutid och dåtid

Visa vad du lärt dig


* Du kommer att få berätta om din dag där reflexiva verb och klockan ingår. TALA och SKRIVA
* Du kommer att få lyssna på en tjej som berättar om sin dag. HÖRA samt läsa en text som handlar om en dag. LÄSA

Tidsram

Veckorna 40 - 46

Bedömning

Du blir bedömd i kunskapskraven

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: