Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fordon & Transportbranschens villkor och arbetsområden FORFOD0 200 Poäng

Skapad 2016-09-13 16:47 i Martin Koch-gymnasiet Hedemora
Fordon
Gymnasieskola Fordons- och transportbranschen
Fordonstyper, Arbetsmiljölagar och säkerhet, Rekonditionering, Avgaser och luftförening, En titt i backspegeln framåt

Innehåll

   

Fordons- och Transportbranschens

 villkor och arbetsområden

FORFOD0

200 p

Muntligt

Skriftligt

Praktiskt

För betyg E skall man uppfylla följande krav

 

För betyg C skall man uppfylla följande krav

 

För betyg A skall man uppfylla följande krav

E

D

C

B

A

Eleven beskriver fordons- och transportbranschernas utveckling och vanligt förekommande verksamhetsområden och yrken, dels var för sig, dels hur de samverkar i arbetslivet.

X

X

 

Översiktligt

För betyg D skall man uppfylla kraven för E samt övervägande krav för C

Grundligt

För betyg B skall man uppfylla kraven för C samt övervägande krav för A

Grundligt och Detaljerat

Dessutom beskriver eleven medarbetarnas roll samt villkor för anställning och företagande inom branscherna.

X

X

 

Översiktligt

Grundligt

Grundligt och Detaljerat

Eleven utför med handledare kontroll och underhåll av fordon.

 

 

X

I samråd med handledare

Efter samråd med handledare

Efter samråd med handledare

I arbetet löser eleven uppgifter i bekanta situationer.

 

 

X

I samråd med handledare

Efter samråd med handledare

Efter samråd med handledare

Arbetsuppgifterna är:

 

 

X

Enkla

Komplicerade

Komplicerade

Arbetssituationerna är:

 

 

X

Bekanta

Bekanta

Bekanta och nya

Eleven arbetar med lämpliga arbetsmetoder och verktyg.

 

 

X

Ja

Ja

Väljer själv

Dessutom tar eleven ansvar för maskinella värden samt sin egen och andras säkerhet.

 

 

X

Ja

Ja

Ja

Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.

X

 

X

Ja

Och medverkar till att upprätthålla samarbetet

Och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet

I arbetet redogör eleven för lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.

X

X

 

Översiktligt

Grundligt

Utförligt

Dessutom arbetar eleven utifrån de krav på säkerhet och miljö som reglerar arbetet.

 

 

X

Ja

Ja

Ja

Eleven redogör för olika trafiksituationer och ger exempel på olika handlingsalternativ.

X

X

 

Översiktligt

Grundligt

Grundligt och Detaljerat

Dessutom redogör eleven för olika typer av riskbeteenden i trafiken.

X

X

 

Översiktligt

Grundligt

Grundligt och Detaljerat

I redogörelserna gör eleven bedömningar av trafiksituationer samt av hur mänskliga faktorer och riskbeteenden påverkar dem

X

X

 

Enkla

Välgrundade

Välgrundade och detaljerade

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han den egna förmågan och situationens krav.

X

 

 

Med viss säkerhet

Med viss säkerhet

Med säkerhet

Matriser

For
Fordon & Transportbranschens villkor och arbetsområden FORFOD0 200 Poäng

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: