👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

What's up? ÅR 4 - Unit one

Skapad 2016-09-13 18:01 i Västerholm Grundskolor
Vi kommer att arbeta med uttal, ordförråd, läsning och läsförståelse, att skapa egna hela meningar muntligt och skriftligt. Jag kommer att berätta om hur engelskan spreds över världen och jag kommer att berätta fakta som knyter an till bilder från engelskspråkiga länder. Eleverna kommer att få spela upp korta scener ur boken eller som de själva kommit på.
Grundskola 4 Engelska
Här får eleverna bekanta sig med familjen Clark som bor i Brighton, England med sina tre husdjur och deras grannar. Eleverna får lära sig olika hälsningsfraser, hur man presenterar sig, siffror från 1-50 och namn på vanliga husdjur etc.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta avsnitt är att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande delar ur det centrala innehållet:

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Lyssna och läsa - reception

 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. 
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

 Så här ska vi arbeta

Vi kommer att göra följande:

 • Lyssna, läsa och översätta texter i Textbook
 • Arbeta med uppgifter i Workbook
 • Utveckla hörförståelsen genom att lyssna och besvara olika hörförståelseövningar
 • Skriva en kort presentation om sig själv

 Visa vad du lärt dig/Bedömning

Efter avslutat avsnitt ska eleven kunna:

 • Läsa och översätta enkla texter i Textbook.
 • Kunna presentera sig själv (namn, ålder, familj, var de bor)
 • Kunna räkna till 50
 • Kunna några hälsningsfraser
 • Kunna vad 5-10 olika husdjur heter på engelska

 

Detta kommer att bedömas i form av glosförhör, muntliga diskussioner och ett skriftligt förhör som testar läsförståelse, ordförråd, hörförståelse och den skriftliga förmågan. 

 IKT

Under arbetet med denna första del kommer eleverna kunna använda sig av följande IT-verktyg:

 • Unikum-appen, där de får ta del av planering och bedömning.
 • www.sanomautbildning.se (övningsmästaren), där vi och eleven själv kan lyssna på texter som vi arbetar med samt träna ordföljd, grammatik och stavning.
 • www.glosboken.se, där eleverna kan träna stavning. 

 

Matriser

En
År 4 Engelska

Läsa
Kan läsa och förstå enkla ord, fraser, ramsor och bildtexter.
Kan läsa och förstå enklare texter och instruktioner, vykort och sångtexter.
Kan läsa och förstå texter, instruktioner, dialoger, brev och enkla faktatexter.
Kan läsa och förstå för eleven bekanta texter och kan av sammanhanget gissa okända ord och fraser. Kan sökläsa.
Kan läsa och förstå innehållsrika texter. Förstår sammanhang och detaljer. Kan sökläsa effektivt
Lyssna
Förstår enklare fraser, sånger och instruktioner
Kan förstå när någon talar långsamt men behöver hjälp med vissa ord och fraser.
Uppfattar det mesta av vad som sägs i ett enklare TV-program. Förstår instruktioner i flera led.
Kan förstå när någon/några talar och vad som sägs i TV program med svårare ord och fraser.
Förstår talad engelska och hör skillnad mellan olika dialekter. Förstår med lätthet instruktioner i flera led.
Skriva
Kan skriva enkla frågor och meningar.
Kan skriva korta meningar till bilder. Kan i kort text berätta om sig själv.
Kan skriva frågor och svar med meningar. Kan skriva enkla texter och brev. Kan skriva berättelser med stöd av bilder.
Kan skriva en längre text med röd tråd. Kan beskriva känslor och upplevelser som t.ex. resor,filmer och böcker.
Skriver varierat och säkert berättelser med tydlig röd tråd och djupare innehåll.
Tala
Kan presentera sig. Kan säga färger och räkna från 0-50. Kan sjunga med i sånger.
Kan berätta om sig själv, beskriva och berätta om platsen där man bor och sin familj. Namnpresentation. Personpresentation, familj, var jag bor, osv. Hälsningsfraser.
Kan berätta om vad man gillar och inte gillar att göra. Kan berätta om sin skola och om vad man gör en vanlig dag.
Vet vilka olika länder som är engelskspråkiga. Kan säga veckodagarna och månaderna på engelska.