Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild

Skapad 2016-09-13 19:58 i Härryda skola Härryda
Planering i bild för år 3, 2016/2017
Grundskola 3 Bild
...

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN I BILD ÄR ATT DU SKALL UTVECKLA

 • din förmåga att kommunicera ett budskap med hjälp av bild.

 • din förmåga att använda olika tekniker.

 • din förmåga att framställa bilder och har en tilltro till din egen förmåga

 • din förmåga att samtala kring bilder

Kopplingar till läroplan

 •  Kunna framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker
 •  Kunna använda egna och andras bilder för att berätta, beskriva eller förklara
 •  Ha grundläggande förmåga att granska och tolka bilder och former
 •  Utvecklar sitt kunnande för att främja lust och vilja att på ett personligt sätt framställa bilder med hjälp av hantverksbaserade metoder och tekniker samt metoder inom dator- och videoteknik
 •  Känna till några bildkonstnärer och deras verk
 •  Blir medveten om bilden som språk och dess roll och användning i skilda sammanhang och kulturer samt utvecklar förmåga att kommunicera med hjälp av egna och andras bilder

Detta kommer vi att bedöma:

 • Din förmåga att göra bilder.

 • Din förmåga att använda olika tekniker.

 • Din förmåga att samtala kring bilder.

 • Din förmåga att använda egna och andras bilder för att kommunicera ett budskap.

Matriser

Bl


Bl
Bild

Kriterier

Når ej målen
Når målen
God måluppfyllelse
Hög måluppfyllelse
Förmåga att framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker.
Jag framställer egna bilder med mycket stöd och hjälp av läraren. Jag använder mig av enklare tekniker.
Jag framställer egna bilder med en del stöd av läraren. Jag har kunskap om färg, form, proportioner och grundläggande tekniker.
Jag framställer självständigt bilder med varierande motiv och tekniker. Jag har känsla för färg, form och proportion.
Kunna använda egna och andras bilder för att berätta, beskriva eller förklara.
Jag kan välja en bild, egen eller någon annans, för att förstärka något jag vill berätta.
Jag kan utifrån en bild förklara vad bilden vill visa.
Jag kan granska och tolka bilder och former. Beskriva och förklara min tolkning.
Förmåga att finna kreativa lösningar.
Jag löser uppgiften med hjälp av de instruktioner jag fått.
Jag hittar oftast själv en lösning inom uppgiftens ram.
Jag ser flera möjligheter och lösningar på uppgiften och genomför dem.
Kunskap om några bildkonstnärer och deras verk.
Jag kan nämna någon konstnär vid namn och kan känna igen något/några av konstnärens verk.
Jag känner till fakta om någon/några konstnärer och deras verk.
Jag kan berätta något om några konstnärers verk, teknik och stil.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: