Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 3

Skapad 2016-09-13 20:15 i Härryda skola Härryda
Planering i musik för år 3, 2016/2017
Grundskola 3 Musik

Musik ska byggas utav glädje, av glädje bygger man musik

Innehåll

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta mot målen i musik genom:

 • att sjunga sånger tillsammans
 • sång-lekar
 • rytmikövningar med handklapp
 • att lyssna på olika sorters musik - olika genrer
 • musiklyssnande med samtal om tankar och känslor du får av musiken
 • att lära oss några musiksymboler
 • att sjunga sånger och psalmer som hör ihop med olika svenska högtider.

 

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Elevens mål

Du ska kunna:

 • delta när vi sjunger unisona sånger
 • klappa rytm och puls i olika sånger
 • känna till några musiksymboler
 • lyssna aktivt på musik och uttrycka, i ord eller bild, de tankar och känslor du får när du lyssnar
 • några svenska högtidssånger och psalmer

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Musiksymboler, bilder och tecken.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Jag kommer att bedöma

Under arbetets gång kommer vi att bedöma din förmåga i att arbeta aktivt och kunna:

  • delta i våra sånger
  • klappa rytmer 
  • gestalta sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser
  • känna igen några musiksymboler
  • lyssna aktivt till musik och kunna berätta om tankar, känslor och bilder som uppkommer.
  • känna till samt delta aktivt i de sånger och psalmer som hör ihop med olika svenska högtider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: