Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trollhättan, staden vid fallen!

Skapad 2016-09-13 22:14 i 0 Lyrfågelskolan Trollhättan
Vi ska arbeta med temat Trollhättan
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Svenska Teknik

Varför ligger Trollhättan stad där den ligger? Hur har den fått sitt namn? Hur fungerar en sluss? Detta är några av de frågor som vi ska söka svar på under arbetsområdet "Trollhättan - staden vid fallen!"

Innehåll

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska:

Du ska känna till hur Trollhättan har vuxit fram och blivit en stad.

Du ska känna till några kända personer som har varit viktiga för Trollhättans utveckling.

Du ska känna till hur en sluss fungerar och vad Slussarna har betytt för Trollhättan.

Du ska känna till några viktiga ställen i Trollhättan.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Arbetssätt

Under lektionerna:

*presenteras några kända personer , som har levt och verkat i Trollhättan och betytt mycket för Trollhättans utveckling. 

*tar vi reda på hur Trollhättan vuxit fram som stad, genom att se film, läsa faktatexter och använda fakta som vi hittar på nätet.

*funderar vi på hur slussarna fungerar och vad de har betytt för staden.

*tar vi tillsammans fram viktiga ställen i Trollhättan och prickar in dem på kartan.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma dina kunskaper om Trollhättans historia genom att under arbetets gång dokumentera, reflektera och utvärdera både muntligt, bildligt och skriftligt.

Dokumentation

En egen bok om Trollhättan.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: