Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rum för barn

Skapad 2016-09-13 22:21 i Gamla Rindö förskola Vaxholm Stad
Tillsammans med barnen utvecklar vi lärmiljön på Vitsippan
Förskola

Tillsammans med barnen ska vi utveckla lärmiljön inne på Vitsippan.

Projektet syftar till att skapa möjligheter att göra barnen delaktiga i utvecklingen av lärmiljön, synliggöra utvecklingen samt säkerställa att lärmiljön formas efter barnens intressen och behov.

Via unikum ska även föräldrarna till barnen på Vitsippan kunna ta del av vad som händer i lärmiljön, följa utvecklingen av den samt ha möjligheter att bli delaktiga i projektet.

Innehåll

Varför?

Varför valde vi detta projekt?

 

Det ingår i vårt pedagogiska uppdrag att utforma en lärmiljö som är stimulerande, inbjudande och uppmuntrar till lek, utveckling och lärande. Vi upplever att lärmiljön på Vitsippan behöver utvecklas och vill skapa ett projekt i vilket barnen blir delaktiga i utvecklandet av lärmiljön. Vi skapar "Rum för barnen, med barnen".

Att göra barnen delaktiga i utformandet av lärmiljön ser vi som en självklarhet, förskolan är ju barnens rum och vilka är då inte mer kompetenta att skapa dessa rum än barnen? Vi pedagogers uppgift blir att lyssna in barnens åsikter, intressen och behov och att ta tillvara på deras idéer och att förverkliga dom

Hur?

Hur ska vi gå tillväga?

Genom diskussioner, reflektioner och observationer.

Vi diskuterar med barnen, vi reflekterar över våra upptäckter och observerar barnens lek för att se hur lärmiljön används och fungerar.

När?

När, under veckan, skapar vi utrymme för detta projekt?

 

Projektet fortlöper kontinuerligt eftersom lärmiljön kontinuerligt ska anpassas efter barnens intressen och behov.

Vi kommer att diskutera lärmiljön med barnen när som tillfälle ges under verksamheten. I det dagliga samtalet, under leken, när vi upplever att det är ett bra tillfälle att lyfta frågan.

För att möjliggöra systematik i projektet, kommer vi att lyfta frågor om lärmiljön under PUT-tiden och återkoppla till barn och föräldrar.

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

Hur dokumenterar vi:

Vilket reflektionsunderlag använder vi?

Pedagogiska dokumentationsmallar, observationer, bilder.

 

Hur ofta? Med vilken frekvens?

 Som ett stående inslag på planeringstiden varje fredag (PUT)

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Arbetslaget ska barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: