Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa en logotyp med Korsstygn!

Skapad 2016-09-13 22:58 i Östergårdsskolan Mölndals Stad
Vad är symbol? Logotype? Vad är entreprenörskap? Skapa ditt eget märke med hantverkstekniken Korsstygn. Du lär dig grunderna i Korsstygn. Arbetet ska monteras på ditt kommande arbete i lappteknik eller något i stickat tyg såsom vantar, mössa och mjuka djur.
Grundskola 5 Slöjd
Vad är symbol? Logotyp? Vad är entreprenörskap? Skapa ditt eget märke med hantverkstekniken Korsstygn. Du lär dig grunderna i Korsstygn. Arbetet ska monteras på ditt kommande arbete i lappteknik eller något i stickat tyg såsom vantar, mössa eller mjuka djur.

Innehåll

Syfte

Du kommer att få lära dig grunderna i bundet broderi, Korsstygn.
Följa en film för att lättare lära dig tekniken efter egen takt, ett sk flippat klassrum.
Redskapslära
Materiallära
Färglära
Designa och forma egen symbol eller märke till en logotyp.
Arbetet ska placeras i nästa uppgift som du själv väljer att genomföra.
I detta arbete får du välja mellan stickat eller vävt tyg, för att få mer kunskaper om hur tyget är uppbyggt (tillverkat) och vad som är bäst lämpat vid olika arbetsområden. När du vet hur tyget är tillverkat kan du lättare laga arbeten som gått hål.
I Lappteknik får du kunskap om vilka speciella redskap som du använder. Du kan ta med eget material som du kan återanvända i din idé.
Följa en arbetsbeskrivning och bli säkrare på olika begrepp i slöjden.
Dokumentera i Unikum.

 

Genomförande

* Du utgår ifrån ett färdigt mönster eller målar ditt eget med hjälp av rutat papper. Hämta inspiration från nätet eller från mönster i skolan.

* Prova gärna att använda en symbol i ditt mönster och beskriv vad den har för uttryck.

* Du räknar rutor på mönstret (vågrät och lodrät) för att få fram hur stort mönstret blir, för att kunna klippa ut i tyget.

* Tyget heter Aida väv och har ett tydligt utseende med olika hål som ett rutmönster. Det blir lätt att se hur du kommer att brodera korsstygnen.

* Garnet till korsstygnen heter Pärlgarn.

* Du kommer att få använda verktyget trubbig broderinål och broderisax.

* Ni kommer att jobba individuellt, men hjälpa varandra under arbetets gång. Träna på att samarbeta.
Vi har korta, praktiska genomgångar för att leda arbetet framåt.

* När du är färdig med korsstygnen ska du bestämma vad du vill göra i ditt nästa arbete.

* Korsstygnsmönstret (logotyp) ska du placera på t ex ett fodral, vantar, mjukt djur eller på en egen idé.

* Du får kunskap om skillnaden i stickat och vävt tyg. Tygernas namn och användningsområden som är bäst lämpade. Vilka sömmar som du ska använda för att öka hållbarheten.

* Det finns färdiga mönster i salen. Du lär dig att rita av mönster eller använda matematiska beräkningar.

* Du dokumenterar i Unikum en planering (start) och värdering (slutet) om hantverkstekniken Korsstygn.

* Ta kort på din arbetsprocess ofta, för att lättare kunna beskriva vad du lärt dig på ditt arbete i text.


Lär dig att brodera korsstygn med dessa länkar:

https://www.youtube.com/watch?v=jd25K2f3En4

https://www.youtube.com/watch?v=VeR67TAKP8o

Vad är korsstygn?
https://www.youtube.com/watch?v=t29H3tOPOFs

Inspiration till symboler:
http://ungafakta.se/tecken-symboler/

 

Bedömning

Vad jag som lärare tittar på under lektionerna:

 1. Hur du arbetar fram ditt mönster med färg och form.
 2. Använder du symbol, egen bild eller en färdig bild.
 3. Kan du skriva en planering med en beskrivande text med dina tankar?
 4. Hur du löser uppgiften i hela arbetsprocessen. Mycket stöd eller klarar du dig utan hjälp?
 5. Förstår du instruktioner med textila begrepp?
 6. Kan du lösa problem som dyker upp?
 7. Hur du hanterar olika verktyg.
 8. Hur du arbetar med hantverkstekniken Korsstygn och andra arbetsuppgifter som du väljer.
 9. Kan du söka information via nätet och klara instruktioner genom en film om hur du ska brodera.
 10. Kan du skriva en värdering och beskriva dina tankar hur det har gått under hela din arbetsprocess med bild och text?

 Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjd 4-6 Skolverket Textilslöjd Läsåret 2016/17

Tränar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa föremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Använda verktyg
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Val av arbetsmetod
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Utveckla idéer
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings alternativ som leder framåt.
Självbedömning
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdö­men om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Resonemang
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då väl utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: