Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3,Primaboken, kap 2, v. 38-42

Skapad 2016-09-14 07:00 i Bruksskolan Munkedal
I det här kapitlet tränas huvudräkning i addition, addition med uppställning och växling, olika sätt att beskriva en matematisk händelse samt multiplikation och division med 5 och 10.
Grundskola 3 Matematik

I det här kapitlet tränar du på

 • huvudräkning i addition,
 • addition med uppställning och växling,
 • olika sätt att beskriva en matematisk händelse samt
 • multiplikation och division med 5 och 10.

Innehåll

Syfte:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Arbetssätt:

 • muntliga genomgångar i klassen/gruppen
 • arbeten med konkret materiel enskilt, i par och i grupp
 • redovisa lösningsstrategier för varandra
 • arbete i lärobok och arbetsblad

 

 

Kunskapskrav åk 3:

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Bedömning, diagnos 2:

Du ska kunna:

 • huvudräkning i addition inom talområdet 0-20
 • addition med uppställning och växling inom talområdet 0-100
 • överföra en räknehändelse till "mattespråket" Ex. 13-4=9
 • multiplikation med 5 och 10
 • division med 5 och 10
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: