Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt HT-16

Skapad 2016-09-14 09:25 i Gunnebo förskola Haninge
Förskola
Hur ger vi barnen verktyg för att bli medborgare som kan anpassa sig efter de behov som jorden kräver/behöver? Vi tror att barnen kommer att behöva göra uppoffringar kring saker som vi vuxna idag tar som givna, ge avkall på sitt ego för att se till något större. Är vi beredda att sänka vår levnadsstandard och förändra vårt sätt att leva och tänka för att rädda jorden? Kan vi uppmuntra barnen till att hitta andra sätt att leva på, där status och hög konsumtion inte ges plats utan det är de mjuka värdena som räknas: det etiska, hur du är som person, empati mot allt levande; människor, djur, natur. Insatserna om hur vi skapar en demokratisk arena där vi tillsammans värnar om varandra och vår miljö kopplar vi till våra värdeord hållbarhet (ekologisk, ekonomisk och social,) naturvetenskap och naturvetenskapliga fenomen.

Innehåll

Analys

Vi upplever att samhället idag är på väg åt fel håll, fokus ligger vid konsumtion och förbrukning. Det är viktigt att ha nya saker/kläder samt att få beröm för teckningar och andra prestationer mm. Vi vill uppmuntra barnen till att värdera varandra för den de är och inte för vad de har. Vi har reflekterat mycket kring hur vi som pedagoger talar till barnen samt hur vi skapar miljöer som uppmuntrar till återbruk. Vi har tidigare upplevt att barnen gärna massproducerar teckningar för att ta hem och visa upp och vi önskar erbjuda dem att annat verktyg för att prova/göra saker flera gånger. Kan något gammalt bli något nytt och när är något nytt gammalt/förbrukat? När ska vi kasta något och hur ska vi kasta det? Vad händer med det vi kastar? Barnen har en skaparlust och är på det viset inte låsta. De hittar lösningar på problem som uppstår och skapar det de behöver/vill ha.

 

Uppgifter

 • Presentation av sommaruppgift

 • Miljö och inskolning

 • Insats-Föräldramöte

 • Insats-Försvinner skräpet om det inte syns?

 • Insats-Skräp som inte syns finns det?

 • Brev från "det borttappade djuret" barnen får uppgifter.

 • Vi startar upp efter julledigheten

 • Väcka till liv minnet om sommaruppgiften i jord, vatten och luft.

 • Vi gör projektet mer levande i vår miljö.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: