Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Broar

Skapad 2016-09-14 09:30 i Svärdsjöskolan Falun
För att underlätta transporter på land bygger vi broar som leder vägar, järnvägar, kanaler eller vattenledningar över hinder som t ex vattendrag eller raviner. Ni kommer att få lära er olika konstruktionssätt för att göra hållbara konstruktioner.
Grundskola 8 – 9 Teknik

För att underlätta transporter på land bygger vi broar som leder vägar, järnvägar, kanaler eller vattenledningar över hinder som t ex vattendrag eller raviner. Ni kommer att få lära er olika konstruktionssätt för att göra hållbara konstruktioner.

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Vad - uppgift

Ni skall i par tillverka en bro av valfri typ. Bron måste klara följande kriterier:

 • Bron ska ha ett spann på minst 50 cm.
 • Bron ska hålla för minst 3 kg.
 • Bron ska väga så lite som möjligt.

Material

 

 • Glasspinnar
 • lim

Hur - arbetsprocessen

 1. Genomgång och diskussioner kring hållbara konstruktioner.
 2. Gör en skiss/ritning över hur er bro ska se ut. Visa din lärare innan du går vidare.
 3. Planera hur ni ska utnyttja ert material på bästa sätt.
 4. Sätt igång och arbeta.
 5. Känner ni er klara så ska bron testas och fotograferas av läraren.
 6. Var och en av er gör en skriftlig rapport som beskriver ert arbete, arbetsprocess och era tankar. Du ska dessutom ge förslag på förändringar som du skulle gjort om du fått göra om bron. Gör även en skalenlig ritning av bron där du satt ut korrekta mått.
 7. Kamrat- och självbedömning av uppgiften.

 

När - Tidsperiod

Ni kommer att arbeta med detta tema under veckorna 36-37.

Bedömning

 • Arbetsprocessen
 • Bron – att kriterierna följts, utnyttjande av materialet ur hållfasthets perspektiv
 • Enskilda skriftliga rapporten med skalenlig skiss.

Matriser

Tk
Broar

Bedömningsmatris broar

E
D
C
B
A
Ämneskunskap, begrepp inom teknikområdet broar.
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Hur väl du utför dokumentation under och av arbetet.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen (tanken) i arbetet till viss del är synliggjort.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen (tanken) i arbetet är relativt väl synliggjort.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen (tanken) i arbetet är väl synliggjort.
Hur väl du kan göra jämförelser av material.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Hur självständigt och väl du konstruerar din bro.
Eleven kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma en enkel modell. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja
Eleven kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma en utvecklad modell. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma en välutvecklad modell. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med leder framåt.
Totalbedömning av din bro, med tanke på design, vikt och hållfasthet.
En konstruerad bro som håller för viss belastning.
En ganska hållbar bro, där det till stor del är konstruktionen som gör den hållbar. Man kan ana att det finns en tanke bakom varför den är utformad som den är.
En hållbar bro, där det är själva konstruktionen som gör den hållbar. Det finns en tanke bakom varför den är utformad som den är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: