Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesplanering, matematik, Lackarebäcksskolan 2016-2017

Skapad 2016-09-14 10:07 i Lackarebäcksskolan 4-6 Mölndals Stad
Matematik/tid och räknesätt, årskurs 5, termin ht-16
Grundskola 5 Matematik

Vi kommer bland annat att öva på digitala och analoga klockor samt omvandla mellan sekundrar, minutrar, timmar och dygn.

Innehåll

Syfte

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Vi ska arbeta med att:

 • uppskatta, jämföra och mäta tider
 • välja olika tidsenheter, byta enheter och göra olika beräkningar med tid
 • göra överslag
 • utföra multiplikationer med stora tal
 • använda miniräknare
 • använda bra strategier för att lösa problem

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer ha gemensamma genomgångar och diskussioner kring matematiska begrepp och metoder. Man tränar enskilt i boken men även i grupp då vi har olika aktiviteter eller problemlösning. I boken arbetar vi med grunderna, diagnos och fördjupning.

Det här kommer vi att bedöma:

-Hur du tar dig an och kan lösa enkla matematiska problem

-Hur du använder dig av olika metoder för att lösa olika problem

-Hur du använder det matematiska språket

-Hur du beskriver hur du gör

-Hur du resonerar dig fram till olika lösningar

 

 

Vi jobbar mot dessa kunskapskrav (E nivå år 6):

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: