Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesplanering, NO, Energi, Lackarebäcksskolan, HT-16

Skapad 2016-09-14 10:19 i Lackarebäcksskolan 4-6 Mölndals Stad
NO, Energi, årskurs 5, termin HT-16
Grundskola 5 Teknik Fysik Kemi
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta i vår bok NO Koll, ha genomgångar, titta på film samt diskutera i helklass och i grupp. Vi avslutar med ett prov om energi. 

 

 

Det här kommer vi bedöma:

Vi kommer att bedöma om du kan:

Vad är energi och varför vi människor behöver energi.
Olika sorters energier samt kunna ge exempel på varje energi.
Ge några exempel hur du själv använder energi i din vardag.
Berätta om olika energikällor, förnybara och icke förnybara.
Vara med i diskussionerna i klassen eller i grupp som handlar om energi och försöka våga säga dina tankar och funderingar.
Kunna berätta om hur människan påverkas av energin och hur man tänker om energin i framtiden.
Du ska kunna vara med i diskussioner, berätta muntligt och skriftligt och visa att du kan dokumentera på olika sätt om det vi lärt oss.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: