Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Sveriges geografi åk 4, ht 2016

Skapad 2016-09-14 10:42 i Bårslövs skola Helsingborg
Sveriges geografi
Grundskola 4 – 6 Geografi
Geografi handlar om hur det ser ut på olika platser på jorden och varför. Har du någon gång funderat över hur jorden kom till för första början? Varför det finns hav och sjöar och hur det kommer sig att det ser olika ut på olika platser? Vi ska ge oss ut på en spännande resa tillsammans för att försöka hitta svar på våra frågor. Vi tar avstamp i hur jorden skapades och sedan ska vi med förstoringsglas granska Sverige och vårt land för att se hur det ser ut och var människor bor. Var kommer vår mat ifrån och vart skapas det nya maskiner eller produkter? Spänn fast säkerhetsbältet och häng med!

Innehåll

 

 

ARBETSOMRÅDE: Sveriges geografi

 

Vi kommer att arbeta med följande centrala innehåll från kursplanen i so

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

 

De stora frågorna

Hur kommer det sig att jorden ser ut som den gör?

Vad är det som bestämmer var vi i Sverige väljer att bygga städer, anlägga odlingsmarker eller skogar?

Hur skiljer sig Sverige från andra länder i världen?

Varför väljer människor att bo där de bor?

 

BESKRIVNING OCH EXEMPEL

Detta ska vi göra:

-          Vi ska lära oss om hur jorden skapades och hur den förändras över tid och med miljöpåverkan

-          Undersöka kartors uppbyggnad och funktion.

-          Använda begreppen väderstreck, norr, söder, öster, väster, skala.

-          Lära om vad färgerna på kartan betyder.

-          Lära om kartans tecken. Järnväg, stig, hus, höjd, fornminne.

-          Titta på karta över Skåne och göra analyser över hur marken används i närmiljön utifrån Sveriges typiska naturdrag.

-          Lära oss om Sverige, landskapen, miljön, historian

-          Undersöka kartan över Sverige samt vad som är typiskt för Sveriges natur. Här skiljer vi mellan kust, skog, landsbygd, fjäll, stad.

-          Kunna placera ut Sveriges största städer på kartan samt berg, hav och vatten.

 

 

Hur vi ska göra:

-          Studera olika kartor.

-          Träna på Sveriges namngeografi.

-          Ta del av föreläsningar och diskussioner

-          Titta på filmer om lanskapen.

-          Diskutera i grupper om det vi lär oss.

 

Så här går kunskapskontrollen till:

·         Arbetsuppgifterna du gör i skolan, arbete med att sammanfatta, besvara frågor och visa förståelse

·         Uppgifter där du samarbeta i grupp kring att svara på några ”stora frågor”

·         Läxförhör på Sveriges platsgeografi

Efter arbetsområdets slut förväntas du:

·         Du ska kunna markera de olika naturtyperna på en Sverigekarta.

·         Du ska kunna placera ut Sveriges största städer på kartan samt berg, hav och vatten.

·         Du ska kunna göra dra egna slutsatser om varför befolkningen är fördelad på det sätt den är i Sverige utifrån det du vet om Sveriges naturtyper, väder och naturresurser.

·         Du kunna föra resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur och resonera kring samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

·         Du kan använda geografiska begrepp som hör till ämnet.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: