Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP textgenren fakta

Skapad 2016-09-14 10:49 i Bårslövs skola Helsingborg
Att skriva faktatexter
Grundskola 4 – 6 Svenska
Ord, överallt finns det ord! Texter som är långa och texter som är korta. Det finns olika typer av texter och vi varierar hur vi skriver beroende av vem som ska läsa. Nu ska vi arbeta med faktatexten. Vad är fakta och vad är din åsikt? Hur gör du för att bygga upp en text? Det ska vi lära oss tillsammans.

Innehåll

 

 

ARBETSOMRÅDE: faktatexter

Centralt innehåll enligt kursplanen

Vi kommer att arbeta med följande centrala innehåll från kursplanen i svenska

·         Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

·         Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

·         Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.

·         Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

·         Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter

·         Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

·         Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket
syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.

·         Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.

·         Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt

 

BESKRIVNING OCH EXEMPEL

Detta ska vi göra:

Vi kommer att arbeta med faktatexter. Vad är en faktatext? Vad är fakta och vad är våra egna åsikter? Vi ska titta på uppbyggnaden av faktatexter och dess särskilda drag. Vi kommer att prata om studieteknik. Hur man gör en tankekarta, vad nyckelord är och hur man hittar dem. Vi kommer även att titta på källor och kritiskt granska vilka källor som är sanna eller falska. Ni ska även få träna på att skriva egna faktatexter.

Hur vi ska göra:

Genom att göra tankekartor.

Genom att läsa fakta tillsammans och ta ut nyckelord.

Genom att öva på att du ut det viktigaste ur en text.

Genom att få öva på att skriva faktatexter.

Genom att prata om skillnaden mellan fakta och åsikt.

Genom att gå igenom hur man söker information och kritiskt granskar den.

Så här går kunskapskontrollen till:

·         Deltagande på lektionerna

·         Bedömning av dina texter

·         Bedömning av dina analyser av källor

Efter arbetsområdets slut förväntas du:

 

  • Kunna skriva olika slags texter med fungerande struktur samt språklig variation. I texterna använder du regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
  • Kunna söka, välja ut och sammanställa information från källor och föra resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller beskrivningar, egna formuleringar och användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  • Kunna samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: