Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Läsning, läsförståelse och samtal, SvA

Skapad 2016-09-14 12:18 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Läsprojekt till Lena Lillestes bok "Kidnappare på nätet"
Grundskola 6 – 8 Svenska som andraspråk

Att läsa innebär både att ögat avläser bokstäverna och att hjärnan är med och tänker. Det finns de som menar att även hjärtat är med när vi läser, eftersom innehållet i texterna ofta framkallar känslor.

   Vi ska läsa en gemensam bok om Tommy och Flisen, två killar i trettonårsåldern, som råkar ut för både det ena och andra. Samtidigt tränar du dig i att samtala, läsa och skriva. Du kommer dessutom att utveckla ditt ordförråd.

   Under arbetets gång kommer du även få ta del av olika texttyper och få kunskap om olika lässtrategier.

Innehåll

Mål

I kursplanen för svenska som andraspråk står det att du ska träna på att:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa ditt språk efter olika syften, mottagare och sammanhang

Arbetets innehåll

Under arbetet är det viktigt att du:

 • förstår 
att 
du 
måste 
lyssna 
koncentrerat, 
och 
stanna 
upp 
för 
att
 hinna 
tänka,
 reflektera 
och 
ta
 ställning.
 • förstår
 att 
du 
själv 
måste 
vilja 
och
 våga 
säga 
det 
du 
tänker 
för 
att 
en 
diskussion 
ska
 komma
 igång.
 • förstår 
att
 skönlitteratur 
kan 
vara 

bra för 
att 
hämta 
fakta 
om
 och 
förståelse 
för 
andra
 människor.
 • lär dig en del nya 
ord
 • blir 
säkrare 
på 
att 
uttrycka egna tankar även skriftligt, med korrekt meningsbyggnad, så att andra kan förstå hur du tänkt
.

Arbetssätt och redovisningsform

Under arbetet med Kidnappare på nätet

 • Läsa/lyssna till deckaren Kidnappare på nätet
 • Arbeta med olika uppgifter du får till läsningen
 • Delta aktivt i diskussioner – både i grupp och helklass – om det lästa

Visa din kunskap - Bedömning

Efter avslutat arbete kommer jag att bedöma hur du:

 • läser, tolkar/förstår deckaren
 • deltar i diskussionerna
 • uttrycker tankar och känslor om det du läst, skriftligt såväl som muntligt
 • använder några "nya" ord 
 • skriver en längre skrivuppgift på lektionstid 

Frågor att besvara efter arbetet:

Vad tyckte du om arbetet med boken "Kidnappare på nätet"?

Vad var svårast?

Vad var roligast?

Vad hade du velat ha mer av?

Vad har du lärt dig under arbetet med "Kidnappare på nätet"?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: