Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi jorden

Skapad 2016-09-14 12:47 i Junibackens skola Ludvika
Hur kommer det sig att jorden ser ut som den gör? Vilka krafter förändrar jorden vi lever på? Vilken påverkan har naturen själv och vilken påverkan har vi människor på jorden?
Grundskola 4 – 6 Geografi

Hur kommer det sig att jorden ser ut som den gör? Vilka krafter förändrar jorden vi lever på? Vilken påverkan har naturen själv och vilken påverkan har vi människor på jorden?

 • Du ska få lära dig hur jordytan formas och förändras av människan och av naturen själv.
 • Du ska kunna vilka konsekvenser det får för människan och naturen att jordytan formas och ständigt förändras. 
 • Du ska kunna de svenska, nordiska och europeiska natur- och kulturlandskapen.
 • Du ska veta vilka jordens naturresurser är och var de finns och vad de används till.
 • Du ska kunna vattnets betydelse, fördelning coh kretslopp på jorden,

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Du ska få lära dig hur jordytan formas och förändras av människan och av naturen själv.
 • Du ska kunna vilka konsekvenser det får för människan och naturen att jordytan formas och ständigt förändras. 
 • Du ska kunna de svenska, nordiska och europeiska natur- och kulturlandskapen.
 • Du ska veta vilka jordens naturresurser är och var de finns och vad de används till.
 • Du ska kunna vattnets betydelse, fördelning coh kretslopp på jorden,

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att se filmer och samtala om dem. Vi kommer också att läsa texter och svara på frågor enskilt och i grupp samt i klass. Vi kommer att jobba i grupper där ni får göra presentationer kring ert arbete. 

 

Vad som kommer att bedömas:

Hur du jobbar med de uppgifter som du får och deltar aktivt i grupp- och klassrumsdiskussioner och arbeten. 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan i läxförhör samt ett större skriftligt prov i ämnet. Du får också visa vad du kan i ett grupparbete där ni sammanställer fakta och sedan gör en power point och muntligt redovisning för klassen. 

Lärardel - kopplingar till läroplanen

 

 

 

Matriser

Ge
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: