Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion

Skapad 2016-09-14 13:39 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 4 Matematik

Vi skall jobba med addition och subtraktion. Vi jobbar samtidigt mycket med problemlösning. Vi använder alfa som arbetsbok.

Innehåll

Kursplanens syfte

.

Konkretisering av syfte

När vi arbetat färdigt med området skall du:

 • veta att alla siffror i ett tal har ett visst värde
 • kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 10 000
 • kunna pricka in tal på tallinje och bekanta dig med avrundning
 • kunna räkna addition och subtraktion med huvudräkningsmetod och uppställning
 •  

Arbetssätt / Undervisning

Du kommer att arbeta med materialet alfa.
Vi kommer ha gemensamma genomgångar då det är viktigt att du är med och diskuterar olika tankesätt och lösningsmetoder.
Vi kommer att arbeta med EPA, enskilt, par samt alla tillsammans.
Du gör praktiska övningar kopplade till målen tex med spel.
Efter varje kapitel gör du en diagnos. Diagnosen visar om du behöver träna mera eller om du skall fördjupa dina kunskaper.

Bedömning / Dokumentation

I matrisen ser du vilka förmågor du nått godtagbara kunskaper i.
Bedömningen sker under lektionerna samt hur ditt resultat är på diagnoserna och provräkningen.
Bedömningen dokumenteras i Unikum.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Addition och subtraktion

Nivå 1
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Aspekt 1
Siffror och tal
Du vet skillnaden mellan en siffra och ett tal.
Du vet vad som utmärker ett udda eller ett jämt tal/siffra.
Du kan skriva ett tal i utvecklad form.
Du kan avläsa samt konstruera tallinjer.
Du vet vad begreppen term, summa och differens innebär.
Ny aspekt
Addition och subtraktion
Du kan avrunda till närmaste tiotal, hundratal och tusental.
Du kan ställa upp i addition.
Du kan ställa upp i subtraktion.
Du kan addera och subtrahera inom talområdet 0-10000
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: