Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HKK, HT-16, ÅK 9, flytta hemifrån

Skapad 2016-09-14 13:47 i Freinetskolan Mimer Freinet
Grundskola 7 – 9 Bild
Du ska få kunskaper om vad det kostar att flytta hemifrån och vad du behöver införskaffa.

Innehåll

  • Genomgång av den pedagogiska planeringen
  • Vi går igenom frågorna till arbetet
  • Viktigt är att du diskuterar och jämför i ditt resonemang
  • Arbetet skall vara klart och inlämnat till V: 43 fredag den 28/10

Matriser

Bl
Kunskapskrav hem- och konsumentkunskap

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
Du visar att du kan jämföra olika val du gör inför införskaffande av olika tjänster, inköp till bostaden. Du skall resonera hur du tänker och varför du gör valen med tanke på din ekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Du ska kunna redogöra vad du har för rättigheter/skyldighet då du har en egen bostad, då du köper något. Resonera om några av dina aktiva val du gjort till lägenheten och hur de används i olika situationer.
Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Du skall resonera och diskutera dina inköp med tanke på hur det påverkar hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: