Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1-3 lå 17/18

Skapad 2016-09-14 13:58 i Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Musik Musik
I ämnet musik ska du utveckla din förmåga att:

- sjunga och spela instrument

- lyssna till och prata om musik

- skapa musik och kombinera musik med t.ex. dans, rörelse och drama

Du ska också lära dig ord som är speciella för ämnet musik.

Innehåll

Syften i ämnet musik

Innehållet i ämnet musik

Så här jobbar vi på musiklektionerna.

Musiklektionerna kommer att bestå av sång, spel och lyssning. Vi kommer också att ägna oss åt rörelse/dans, lekar och skapande. Vi kommer att samtala och diskutera kring det som vi för tillfället arbetar med.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt utifrån kunskapskraven.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: