Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa Ht 2016

Skapad 2016-09-14 14:12 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Vi kommer att träna samarbete, kordination och kondition i form av olika fysiska aktiviteter.
Grundskola 2 Idrott och hälsa

Vi kommer att träna samarbete, kordination och kondition i form av olika fysiska aktiviteter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska ges möjlighet att utveckla dina kunskaper och dina förmågor inom idrotten genom att:
utföra olika övningar med god kontroll
röra dig säkert i vatten
leda andra elever i någon form av idrottsaktivitet
förstå hur din livsstil påverkar din hälsa
delta i olika övningar och följa regler och instruktioner

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:
- aktivt delta i olika övningar
- följa regler och instruktioner
- samarbeta
- ta eget ansvar

Kopplingar till läroplan

 • Idh  C 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
 • Idh  C 6
  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
 • Idh  C 6
  Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Undervisning och arbetsformer

- bollsporter
- konditions och styrkeövningar
- orientering
- skridsko och isvett
- simmning och livräddning
- rörelse till musik
- leda aktiviteter
- friidrott

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Rörelse Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Allemansrättens grunder.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: