Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht 16

Skapad 2016-09-14 14:32 i Gamla Förslöv F-6 Båstad
Grundskola 2 Matematik
...

Innehåll

Konkretisering av mål

Vi kommer att lära oss:


-talraden 0-100
-addition och subtraktion i talområdet 0-20
-addera och subtrahera  med tiotal och ental i talområdet 20-100
-bråk, hela, halvor, tredjedelar och fjärdedelar
-ordningstalen första till tolfte
-geometriska objekten klot, kub, rätblock, cylinder, pyramid och kon
-skillnad på linje och sträcka
-olika strategier för att räkna och lösa matematiska problem

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Matriser

Ma
Bedömning

Träna mera
Godtagbara kunskaper
Nästa steg
Talraden 0-100
Jag är osäker på talraden 0-100.
Jag kan talraden 0-100.
Addition och subtraktion 0-20.
Jag använder konkret material för att räkna addition och subtraktion 0-20.
Jag är kan räkna addition och subtraktion 0-20.
Jag är säker på att räkna addition och subtraktion 0-20.
Addera och subtrahera med ental och tiotal.
Jag använder konkret material för att addera och subtrahera med ental och tiotal.
Jag kan addera och subtrahera med ental och tiotal.
Jag är säker på att addera och subtrahera med ental och tiotal.
Bråk, hela, halva, tredjedelar och fjärdedelar
Jag är osäker på att räkna bråk.
Jag kan räkna med benämnda bråkformer.
Jag kan räkna med bråkformer utöver de benämnda.
Ordningstalen 0-12
Jag är osäker på ordningstalen 0-12.
Jag kan ordningstalen 0-12.
Jag kan ordningstalen högre upp.
Geometriska former, klot, kub, rätblock, cylinder, pyramid och kon
Jag kan någon av de geometriska objekten
Jag kan några av de geometriska objekten.
Jag kan alla de geometriska objekten.
Linje och sträcka
Jag är osäker på begreppen linje och sträcka.
Jag kan skillnaden mellan en linje och en sträcka samt kan göra enkla beräkningar av en sträcka.
Jag kan beskriva skillnaden mellan en linje och en sträcka samt kan göra beräkningar av en sträcka. Jag kan göra egna linjer och sträckor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: