Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte

Skapad 2016-09-14 14:34 i Apelskolan Falkenberg
Lpp matematik åk 1
Grundskola 1 Matematik
Matematik Ht 2016

Innehåll

Syfte-förmågor som ska utvecklas

* utveckla din förmåga av att kunna använda begrepp och matematiska symboler

* taluppfattning och tals användning

* Algebra

* Geometri

* Sannolikhet och statistik

* Se samband och förändringar

* Problemlösning

Bedömning- hur

Hur ska det bedömas? 

- Du ska kunna lösa enkla problem 

- Du ska visa att du kan ett par matematiska begrepp 

- Du ska vara med och bidra i diskussioner där matematik innefattar 

- Klasslärare kollar av hur det går genom skolverkets bedömningsmaterial och även kontinuerliga samtal med eleven. 

Undervisning arbetsformer- hur kommer vi att göra?

Vi kommer under höstterminen arbeta med boken prima matematik a. 

Vi kommer även arbeta en del praktiskt tillsammans. 

Vi kommer också använda hos av spel och olika konkreta material. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: