Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Babblarna

Skapad 2016-09-14 15:15 i Förskolan Vita Huset Kristinehamn
VI kommer att jobba med Babblarna som tema. Barnen kommer att få träffa BABBA BIBBI BOBBO och DADDA DIDDI DODDO!
Förskola
VI kommer att jobba med Babblarna som tema. Barnen kommer att få träffa BABBA BIBBI BOBBO och DADDA DIDDI DODDO!

Innehåll

Mål enligt läroplan

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

 Vi vill att de ska utveckla sitt talspråk då vi arbetar med de yngre barnen.


Vad är det allra viktigaste barnen ska få med sig (kunskap, förmåga, känsla, förståelse, verktyg, startskott till… )?

 Utveckla språket


Hur ska det märkas på barnen?

 


Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?

 


Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

 


...

Ramar för arbetsområdet - struktur (utvärderas som strukturkvalitet)

Obs! Skriv inga namn på barn eller personal

Vilka lärmiljöer har vi? På vilket sätt gynnar/hindrar det vi tänkt? Hur kan vi påverka lärmiljön så att det gynnar det vi tänkt?

 

 

 

Under vilken tidsperiod ska vi arbeta?

 Detta läsår, ht-16 till vt-17


Vilka arbetsformer (grupp, enskilt, par, ute, inne...)?

 Vi kommer att jobba enskilt och i grupp både inne och ute såsom i skogen, gympan och inne på förskolan.


Vilket material?

 Vi har köpt in böcker, vi kommer att börja med två nu under höstterminen... Vi har alla 6 babblar som mjukisdjur och som mindre plastfigurer. 

 

Hur vi genomför arbetsområdet - process (utvärderas som processkvalitet)

Vilka aktiviteter ska vi ha och vilka utmaningar planerar vi för dem? Hur organiserar vi aktiviteterna?

 DODDO- vi har bilder med Babblarna där de visar olika känslor, vi pratar om känslouttryck med barnen samtidigt som vi visar bilderna

DADDA-  vi går till skogen och låter barnen utforska naturen. Vi är medforskare tillsammans med barnen och hjälper barnen upptäcka vad som finns i naturen och funderar tillsammans med barnen vad vi kan göra med det. Vi ska samla löv, pinnar och stenar till olika aktiviteter.

BOBBO- vi har tillgång till gymnastikhallen en förmiddag i veckan då vi kommer att ha lite miniröris med Bobbo med kort på Babblarna och olika rörelser som barnen ska göra. Vi kommer även använda oss av material som finns i gymnastikhallen.

vi kommer där att öva vår grovmotorik med övningar såsom balans, hoppa, klättra mm.

DIDDI- barnen kommer att få skapa mycket under veckan är det tänkt. På olika sätt... Både vid matborden och ute i vår lilla "ateljé" Diddi kommer att vara med oss för att förtydliga att diddi står för skapande.

BABBA- kommer att vara med vid vår sångsamling där vi både sjunger såklart men även kommer att använda oss lite av ramsor med barnen. Vi kommer att använda oss av två böcker där vi använder oss av prepositioner och övar på i, på, under etc.

BIBBI- Bibbi kommer att följa med oss på lite matematikäventyr, matematik är ju både räkna och former...

 

Vilka arbetssätt ska vi använda? Hur tänker vi att de gynnar det vi vill ska hända?

Vi kommer att jobba med barnen både enskilt och i grupp...

vi kommer jobba med språket genom samtal...


Vilka är de kritiska aspekterna för att barnen ska förstå…? Vad kan bli klurigt för barnen/hur kan vi undvika det? Ska vi undvika det?

 

 

Hur tänker vi utifrån genusperspektiv?

 


I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

 Det tycker vi blir tydligt i alla situationer då man kan koppla alla Babblarna till olika mål.


Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

 

...

Föräldrarnas upplevelse - service (utvärderas som servicekvalitet)

Hur påverkar föräldrarnas uppfattning planeringen?

 


Vad vill vi att de ska märka på barnen?

 


Hur vill vi att de ska medverka till att barnen utvecklar...?

 

...

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: