Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig medvetenhet förskoleklassen: stavelser

Skapad 2016-09-14 15:15 i Piratenskolan Simrishamn
Genom språklekar ska du bli bekant med bokstäverna och dess ljud.
Grundskola F Svenska

Språklig medvetenhet är att veta vad språkljud är, att veta vad ord är och hur ord är uppbyggda, att veta vad ett ord betyder och hur det används och att veta hur satser byggs upp.

Innehåll

Jag ska träna mig på:

Jag ska träna på:

  • Stavelser:
  • att höra rytmen i ord
  • att dela upp ord i stavelser
  • att räkna stavelser
  • att sätta ihop stavleser till ord
  • att träna minnet med stavelser
  • munmotorik

Så här ska jag lära mig:

Jag ska få uttrycka mig genom att prata, berätta, göra bilder samt lyssna på andra.
Jag kommer på ett lekfullt sätt få använda språket i olika sammanhang.

Jag kommer att få lyssna på rytmen när andra klappar stavelser.
Jag kommer själv att klappa staveler både i grupp och enskilt.
Jag kommer att få klappa och räkna stavelser i ord t ex ka - ra - mell och i namn.
Jag kommer att få träna på att höra stavelser och markera det i bilder.
Jag kommer att få säga ord inför de andra i gruppen och de ska då räkna antalet stavelser.
Jag kommer i bilder få färglägga ord med två respektive tre stavelser (urskilja bland ord med fler eller färre).
Jag kommer att i grupp få lyssna på stavelser uppdelade och sätta ihop dem till ord.
Jag kommer att få hitta på egna ord, rita dessa och markera rätt antal stavelser.
Jag kommer att få träna minnet genom att muntligt i grupp upprepa stavelseljud.


Info till er föräldrar:

En del av den språkliga medvetenheten är att kunna dela upp ord i stavelser. Detta är lättare än att dela upp ord i ljud och därför arbetar vi med stavelser före ljud. 

När vi övar på att dela upp ord i stavleser, marerar vi varje stavelse med en klapp. Att säga stavelserna högt och samtidigt klappa ger en förstärkt upplevelse av vad en stavelse är.

När eleverna kan dela upp ord i stavelser går vi andra hållet och sätter ihop stavelser till ord.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: