Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafiktema

Skapad 2016-09-14 15:16 i Piratenskolan Simrishamn
Vi lär oss varför det är viktigt att samarbeta i trafiken!
Grundskola F – 1 SO (år 1-3) Bild Svenska

Vi lär oss om regler och utrustning som man behöver för att kunna delta i trafiken på ett säkert sätt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Bedömning - det här ska du kunna

 

 • Du kan berätta varför vi behöver trafikregler och ger exempel på ett par trafikregler (t.ex. cykelns utrustning, övergångsställe).
 • Du kan berätta om ett par trafikställen i vår närmiljö som är riskfyllda.
 • Du kan ge något exempel på hur du ska bete sig i trafiken för att undvika faror/olyckor.
 • Du känner igen något vanligt trafikmärke och vet vad det betyder (t.ex. cykelbanan, gångbanan, gång/cykelbanan, övergångsställe).
 • Du visar tillsammans med en vuxen hur man går säkert över en gata.
 • Du visar vilken som är din vänstra respektive högra hand

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Undervisning och arbetsformer

Vi promenerar ut i närmiljön och tittar på trafiken. vilka faror ser vi?

Vi tittar på några vägmärken och pratar om vad de betyder.

Vi ritar vår egen skolväg och berättar och beskriver för varandra.

Vi tittar på en filmer om trafikregler på gång- och cykelvägar, vid järnvägar samt om cykelvett och reflexeranvändning/mörkertrafik.

Vi tittar på hur en säker cykel ska se ut och hur man ska cykla säkert.

Vi tränar på hur man ska gå över en gata.

Vi målar egna trafikmärken.

Vi leker trafik genom att bygga en bana i klassrummet som man får låtsasköra en bil genom.
 
Vi tar "körkort" för cykel (vi använder fritids cyklar)
 
 Vi tillverkar vårt eget körkort.
 

Vi deltar i Barnens Trafikkalenders utmaningar.

Vi tränar på höger och vänster genom sånger och ramsor.

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: