Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2016-09-14 15:22 i Fågelskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Svenska

Du ska få lära dig om bokstäver och hur man sätter ihop dem till ord. Du ska få träna på att både skriva och läsa. Detta ska ge dig möjlighet att ta del av många fantastiska böcker.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för olika syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunucera och lära.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Undervisningens innehåll: Vad?

 • bokstavsinlärning
 • läsning
 • skrivning
 • tala och lyssna

Undervisningens innehåll: Hur?

 • bokstavsinlärning: Men boken Bokstavsloggen som bas lär vi oss att skriva varje bokstav och att kunna dess ljud. Vi hittar den i ord och skriver egna ord där bokstaven ingår.
 • läsning: Nästan varje dag läser en vuxen högt ur en bok. Eleverna kan låna böcker i klassrummet för att stimulera läsningen. Vi går till skolbiblioteket. Vi ljudar och läser texter tillsammans som vi dikterat på blädderblock eller tavlan. Vid minst två tillfällen per vecka är eleverna indelade i smågrupper där de får lästräna och skriva på sin nivå. Varje vecka har eleverna läsläxa som är anpassad efter deras läsuveckling. Vi försöker lyssna på läsningen varje vecka.
 • skrivning: Vi skriver texter tillsammans på blädderblocket och tavlan. Då pratar vi om ord och meningar. Eleverna skriver i många olika sammanhang bl.a. i sin "Tankebok". De skriver efter egen förmåga.
 • tala och lyssna: På morgonsamlingarna går ett barn fram och läser ur almenackan. Vi samtalar om saker vi upplevt. På klassrådet samtalar vi om saker som är bra eller behöver förbättras ute eller inne. Eleverna kan komma med förslag på aktiviteter etc. Ibland redovisar  de sina alster för varandra.och berättar.

Kunskapskrav

 • Kunna forma alla bokstäverna
 • Kunna ljuda enklare ord.
 • Kunna namnet på de flesta bokstäverna och veta hur de låter.
 • Känna igen vanliga ord som jag, vi, är, och ...
 • Kunna svara på frågor med hjälp av bild och text i enklare bok.
 • Förstå enklare muntliga instruktioner.
 • Kunna berätta om enklare vardagliga händelser.
 • Kunna lyssna på sina kamrater och lärare.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Bedömning

Bedömning sker både muntligt och skriftligt under det löpande arbetet på lekionerna. Det sker då vi är i helklass men även i mindre grupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: