Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikter 5B Ulrika

Skapad 2016-09-14 15:45 i Nygårdskolan Borlänge
Arbete med att läsa, tolka, illustrera och skriva dikter i år 5.
Grundskola 5 Svenska Bild Svenska som andraspråk

Hela jag är som ett tivoli
Aldrig har jag varit så lycklig

 

I det här arbetsområdet ska du få bekanta dig med en ny genre, dikten, och dess form. Du ska få läsa olika dikter och analysera dem, genom att exempelvis fundera över vilka känslor dikten förmedlar samt vad diktförfattaren har för budskap med sin dikt.

I detta arbetsområde kommer vi att läsa, prata och skriva dikter. Du kommer att få skriva olika sorters dikter själv där du får uttrycka dig och föra fram egna tankar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att

 • kunna uttrycka dina tankar och åsikter i skrift
 • kunna förstå och tolka dikter
 • kunna skriva olika sorters dikter
 • kunna läsa upp dikter inför andra
 • kunna använda bilder för att förstärka budskapet i dina dikter 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma hur väl;

 • du känner igen olika slags dikter
 • du kan uttrycka egna tankar och upplevelser i dikten
 • du kan förstå budskapet i en dikt
 • du kan kombinera bild och text

Kopplingar till läroplan

 • Sv  A 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
 • Sv  A 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få prova på att

 • lyssna till dikter
 • samtal och tolka dikter
 • skriva olika sorters dikter
 • skriva dikter tillsammans med andra
 • utifrån bilder skriva egna dikter
 • läsa upp dina och andras dikter
 • lära dig lite om diktens uppbyggnad
 • skriva en dikt som vi sätter upp till alla hjärtans dag

Matriser

Sv Bl SvA
Svenska HT 16 - Dikter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa och diskutera
Hur du pratar om dikterna, jämför och drar slutsatser från det du själv upplevt.
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du kan förstå och diskutera olika slags dikters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags dikters budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags dikters budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Skriva- innehåll
Hur du skriver dikter med ett varierat och tydligt innehåll och med en uppbyggnad som är typisk för dikten.
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du kan skriva olika slags dikter med ganska tydligt innehåll. Dina dikter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags dikter med tydligt innehåll. Dina dikter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags dikter med mycket tydligt innehåll. Dina dikter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Använda bilder
Att du kan använda bilder eller andra konstnärliga uttryck som hänger ihop med dikter du själv skrivit och dikter du läser.
 • Sv  4-6
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina dikter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina dikter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina dikter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: