Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organ kemi

Skapad 2016-09-14 15:55 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Organisk kemi
Grundskola 7 – 9 Kemi
I detta arbetsområde som sträcker sig över fem veckors tid kommer vi ta upp kolet och dess närvaro runt om oss.

Innehåll

 Syfte:

Arbetet syftar till att öka förståelsen hur systematiska undersökningar genomförs samt kunna applicera kemins modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Innehåll:

 • Ke 7-9
  Kemin i naturen Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Ke 7-9
  Kemin och världsbilden De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Ke 7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke 7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 •  

Bedömning:

Det som kommer bedömas i detta arbetsområde är:

 • Din förmåga att laborera säkert.
 • Din förmåga att ställa hypoteser.
 • Din förmåga att dra slutsatser från teorier, modeller och resultat av laborationer.
 • Din förmåga att dokumentera det du gjort.
 

 

Arbetssätt:

Vi kommer jobba till största dels laborativt. Vi kommer också jobba med teorier för att kunna bli mer säkra när vi jobbar med det laborativa.

 

1. Genom gång av kol, kolväten och kolets kretslopp.

Läxa: Lära sig metanserien till nästa torsdag samt kolets kretslopp.

s. 151 -170

Laboration: bygga modeller

 

2.  Alkoholer och organiska syror.  

Läxa: Alkohol serien

s.172 - 183

Laboration: Skilja alkoholer

 

3. Livets kemi "socker"

Laboration: sockerarter. Trommers prov.

s.184- 215

 

4. Bagare Bengtsson

 

5. Tvätten

Matriser

Ke
Organ kemi

F
E
C
A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning Använda utrustningen
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder du eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Dokumentera undersökningar
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör du enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör du utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör du välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: