👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pall med palldyna

Skapad 2016-09-14 15:56 i Irstaskolan Västerås Stad
Slöjdarbete år 7 Ht-2016
Grundskola 7 Slöjd

Du ska tillverka en pall med tillhörande dyna i kommande arbetsområde på slöjdlektionerna.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet

 Syftet med arbetsområdet är att framställa ett arbete där du behöver använda dina kunskaper i både trä och textilslöjd.

 

Det centrala innehållet vi arbetar med:Undervisningen kommer att ske enligt följande:

Du kommer att delta i gemensamma genomgångar och arbeta efter instruktioner via Ipad.

Du kommer att lära dig ord, begrepp och tekniker som har med detta arbetsområde att göra.

 

 

 

Tidsplan:

 

 

Du har höstterminen på dig. Arbetet ska vara klart senast den 9/12-17 

Bedömning:

Vi slöjdlärare bedömer tillsammans:
Hur du kan följa instruktioner och arbeta med idéer. Hur du väljer färg och form och motiverar dina val. Hur du kan hantera de redskap/verktyg och maskiner som ingår i arbetet. Vi bedömer också det färdiga arbetet.

Kunskapskrav vi arbetar mot:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
  Sl  C 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Sl  C 9
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
  Sl  A 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
  Sl  A 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 9

Matriser

Sl
Irstaskolan Bedömningsmatris slöjd 7-9

Dessa förmågor har du visat i det här arbetsområdet.

F
E
C
A
Du kan formge och framställa slöjdföremål i olika material på ett
Du har ännu inte framställt något arbete som är bedömningsbart.
enkelt och delvis genomarbetat sätt utifrån instruktioner.
utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
välutvecklat och väl genomarbetat sätt utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och
Du har ännu inte tillräckliga kunskaper om våra redskap och maskiner.
i huvudsak fungerande sätt.
ändamålsenligt sätt.
ändamålsenligt sätt med precision.
Du kan i slöjdarbetet
Du bidrar inte med några egna idéer.
bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Under arbetsprocessen
visar du ingen vilja att driva ditt arbete framåt.
bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.