Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikter åk 6

Skapad 2016-09-14 16:25 i Högastensskolan Helsingborg
Arbete med att läsa , tolka och skriva dikter i åk 6.
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk

I det här arbetsområdet ska du få bekanta dig med en ny genre, dikten, och dess form. Du ska få läsa olika dikter och analysera dem, genom att exempelvis fundera över vilka känslor dikten förmedlar samt vad diktförfattaren har för budskap med sin dikt.I detta arbetsområde kommer vi att läsa och prata om dikter. Du kommer också att få skriva olika sorters dikter själv där du får uttrycka dig och föra fram egna tankar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att utveckla dina förmågor att:

 • kunna uttrycka dina tankar och åsikter i skrift
 • kunna förstå och tolka dikter
 • kunna skriva olika sorters dikter
 • kunna läsa upp dikter inför andra

Bedömning - vad och hur

Du kommer att bedömas i hur du skriver och förmedlar dikter genom att visa att du:

 • kan känna igen olika slags dikter
 • kan uttrycka egna tankar och upplevelser i en egenskriven dikt
 • kan förstå budskapet i en dikt
 • kan kombinera bild och text

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få prova på att

 • lyssna till dikter
 • samtal och tolka dikter
 • läsa och skriva olika sorters dikter
 • skriva dikter tillsammans med andra
 • bilder som passar olika dikter
 • lära dig lite om diktens uppbyggnad
 • göra din egna diktsamling i Book creator

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: