Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2, Prima matematik 2A och 2B

Skapad 2016-09-14 16:25 i Piratenskolan Simrishamn
PP byggd på Gleerups Prima Matematik 2A och 2B.
Grundskola 2 Matematik

Vi kommer i matematiken att ta ytterligare steg framåt i ämnet. Under år 1 la vi grunderna i addition och subtraktion i talområdet 0-20. Nu utökar vi det till talområdet 0-100 samt lägger på enklare bråk och tar även ett steg till i geometrin.

2A:

V 34-36 kapitel 1

V 37-39 kapitel 2

V 40-42 kapitel 3

V 43-47 kapitel 4

V 48-51 kapitel 5

2B:

V 2-4 kapitel 6

V 5-7 kapitel 7

V 9-12 kapitel 8

V 13-16 kapitel 9

V 17-20 kapitel 10

V 21-23 repetition

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Centralt innehåll

Arbetsform

Vi kommer att arbeta på flera olika sätt för att nå högsta möjliga mål. Vi kommer att arbeta både praktiskt och teoretiskt.

Vi kommer bland annat att:

 • arbeta enskilt och tillsammans med Prima 2A och 2B samt tillhörande extrauppgifter.
 • träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar, spel och lekar.
 • arbeta med räknehändelser och problemlösning.
 • ha gemensamma genomgångar och övningar.
 • arbeta laborativt.
 • göra jämförelser med konkret material från klassrummet.
 • göra diagnos innehållande gällande kapitels mål i matteboken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: