Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering höstterminen 2016

Skapad 2016-09-14 17:46 i I ur och skur Statarlängan, förskola Fristående förskolor
Förskola
Knyttegruppens grovplanering och veckostomme.

Innehåll

Vi kommer liksom i våras att prioritera de läroplansmål, som handlar om språk och begrepp och hur man ska vara en bra kompis.Grundläggande färdigheter som är så viktiga för framtida lärande och förmåga att fungera socialt. Naturligtvis är utomhuspedagogiken och vår Friluftsfrämjarinriktning  själva fundamentet vi vilar verksamheten på. När detta skrivs är det fortfarande sommar, trots att vi är i mitten av september, och vi är utomhus från ca 8.30-17.30. Det blir kallare och mörkare, vilket förstås innebär att vi tillbringar mer tid inomhus, framför allt med de allra yngsta. Men fortfarande har vi roligt tillsammans ute "I Ur och Skur"!

Måndagar

För att vi ska kunna bedriva en bra verksamhet behöver vi pedagoger tid för gemensam planering och reflektion. På måndag mellan 8.30 och 11.30 turas arbetslagen om att planera och alla Statarlängans barn är tillsammans på gården. Vi har en gemensam samling med saga, sång eller någon gemensam lek.

 Tisdagar

På tisdag förmiddag erbjuder vi Öppen förskola för barn med föräldrar. De får delta i vår verksamhet. Oftast blir det saga, sång och ibland gemensam rörelselek. Hittills under hösten har vi haft besök av åtta olika barn varav några kommer att börja här i november respektive januari. Vilken härlig, lång inskolning de får!

Onsdagar

Vi går till höstens Knytteplats, som ligger bara ett par hundra meter från förskolan, men ändå erbjuder spännande natur med ängsmark och skog. Barnen packar själv sina ryggsäckar med smörgåslåda och termos. På vägen tränar vi på att hålla en kompis i handen och gå fint på vägens högra sida. Vi sjunger "Knacka på" sången, "Knyttesången" och efter matramsan blir det dags för fika. Det blir mycket tid för fri lek och till att gå på upptäcktsfärd tillsammans med pedagogerna. Barnen utforskar naturen med hela sin kropp och alla sina sinnen. Vi följer vad som händer på vår Knytteplats när hösten och så småningom vintern kommer. Vi pratar om djuren och det som växer och om vad man får göra och inte får göra i naturen. Ibland plockar vi med något spännande hem till förskolan och använder det i vår skapande verksamhet. 

Torsdagar

På torsdagarna har vi någon form av skapande verksamhet.Med de yngre barnen är själva upplevelsen av materialet det allra viktigaste. Barnen får utforska färg, klister, lera, sand - ofta i kombination med fynd vi gjort under Knytteutflykterna. Vår ambition är att barnen ska få större möjligheter till fritt skapande, vilket kräver att material finns tillgängligt i högre utsträckning än nu. Planen är att inreda fritidsboden till en ateljé. Vi vill gärna diskutera det på föräldramötet. Kan vi tillsammans skapa en ateljé som inbjuder till fritt skapande? Vad skulle behövas?