Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

modersmål

Skapad 2016-09-14 18:55 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3
Att skapa en text om fotboll och att skapa en berättelse i digital form.

Innehåll

Ämnets syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga.

 Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas.

 Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.

Centralt innehåll

I årskurs 1-3

Läsa och skriva

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Språkbruk

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Hur ska eleven jobba?

Uppgiften är nära knuten till elevens intresse. I så fall handlar det om att göra en liten bok och i den beskriva sitt favorit fotbollslag. Därefter kommer eleven att skapa en liten berättelse i digital form om fotbollsmatch genom att använda sin fantasi och sin kunskap i ämnet.

Bedömning kommer att fokuseras på språkbruk, interpunktion, och stavning. Berättelse kommer att presenteras till andra elever i samma ålder som läser modersmål bosniska i andra Lunds skolor. Max antal lektioner:4.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: