Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LasseMaja

Skapad 2016-09-14 19:00 i Slättaskolan Falun
Eleverna utvecklar sin förmåga att läsa genom att läsa LasseMaja- böcker och berätta om innehållet. Eleverna kommer även få ta del av att lyssna till dem vid högläsning.
Grundskola 2 – 6 Svenska

I det här området kommer du att få läsa om när Lasse och Maja löser spännande mysterier. Du kommer att utveckla din förmåga att läsa och förstå samt din förmåga att berätta om det du läst.

Innehåll

Vad ska jag arbeta med?

Du kommer att:

 • få läsa Lasse- Maja
 • ta del av högläsning
 • berätta om innehållet
 • Skriva bokrecension

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Vad ska jag lära mig?

Du utvecklar din förmåga att:

 • läsa och samtala om texter.

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

Vad ska jag kunna?


När jag jobbat med detta har jag utvecklat min förmåga att:

 • läsa och förstå.Detta visar jag genom att:

 • berätta för en vuxen vad boken handlar om.

Dels muntligt och skriftligt

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: