Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens-, djurens och växternas utveckling fram till den första människan

Skapad 2016-09-14 20:11 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Urtiden
Grundskola 2 Svenska SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Djur och växter måste anpassa sig för att kunna överleva på vår jord. Det kallas för evolution. Följ med på en spännande resa från jordens skapelse till mötet med de första däggdjuren. Du kommer bland annat att få möta trilobiter, ammoniter och pansarfiskar i havet. Jättetrollsländor och dinosaurier bland skyhöga träd och andra spännande djur och växter.

Innehåll

Vi kommer att behandla:
 • Jordens utveckling
 • Djurens utveckling
 • Växternas utveckling
 • Jordens inre
 • Naturfenomen på jorden t ex vulkanutbrott och kontinentalplattornas rörelse

 

Innehåll i temat

I detta temaområde vill vi att barnen ska få en ökad förståelse för hur djur och växter har anpassat sig för att kunna överleva på vår jord. Vi vill även att de ska få en ökad förståelse för hur olika naturfenomen uppstår och hur jordklotet är uppbyggt.

Vi kommer att presentera likheter och olikheter mellan olika djur- och växtgrupper.

Tidslinjen kommer att ha en centralt innehåll i temat.

Samtidigt tränar vi på att läsa och skriva. Arbetet kommer att dokumenteras i boken om jordens utveckling

 

Konkretisering av målen

Du ska

 • kunna sätta ut viktiga skeden i jordens utveckling på en tidslinje
 • kunna redogöra för djurens- och växternas utveckling i stora drag
 • kunna beskriva jordens och vulkanens delar samt kunna berätta varför det bildas vulkaner
 • skriftligt och muntligt kunna svara på frågor utifrån en kort text, presentation eller filmvisning
 • skiva en enkel faktatext 
 
Undervisning – så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att

 • läsa texter som högläsning
 • läsa enkla faktatexter enskilt/i par och svara på frågor om texten
 • titta på filmer
 • göra enkla studier av fossiler
 • dokumentera fakta om djur i gemensamma dikteringar, enskilda texter och bilduppgifter
 • göra bilduppgifter som förstärker och förtydligar textens innehåll

 

Bedömning – så här kommer dina kunskaper att bedömas

Vi kommer att bedöma hur du visar dina kunskaper muntligt, skriftligt eller i bildskapande samt hur du visar intresse och engagemang vid genomgångar och diskussioner.

 

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera dina bild- och skrivuppgifter i boken om jordens utveckling.

Pedagogerna kommer att föra anteckningar om dina muntliga redogörelser av olika begrepp, enskilt och i samlingar.

Pedagogerna kommer att föra anteckningar om hur stort intresse och engagemang du visar vid gemensamma samlingar och vid enskilt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: