Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima Svenska år 3

Skapad 2016-09-14 20:17 i Montessoriskolan Fyrkappan Grundskolor
Grundskola 3
My undrar saker och ställer hela tiden frågor om allt möjligt: Varför är gamla saker värdefulla? Varför vill man hela tiden köpa nya saker? Hur gammal är man när man är gammal? My tycker det är spännande att tänka om ord och vad de betyder. Motsatsord sätter igång tankarna och just nu tänker hon på orden gammalt och nytt.

Innehåll

I det här arbetsområdet ska du

- träna på att läsa berättande text så att du läser med flyt

- fundera på hur du ska göra när du inte förstår något i en text

- skriva läslogg = skriva och berätta vad du tänker på när du läser en text och när du har läst klart

- skriva egna frågor till en text du läst

- träna på att skriva berättande texter

- träna på att skriva faktatexter

- träna på att ge och få respons

- träna på att använda en VÖL-tabell när du funderar på vad du ska lära dig

- använda olika sätt för att göra utkast till dina texter, till ex frågor, serierutor, rubriker och tankekartor

- bearbeta din text med hjälp av checklistor

Matriser

Svenska år 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsning
Du kan läsa enkla ord
Du kan läsa enkla meningar och enkla texter.
Du kan med flyt läsa texter som handlar om saker som du känner till. Du använder metoder som fungerar ganska bra
Läsförståelse
Du kan förstå ganska bra vad du läser. Du berättar på ett enkelt sätt om det du tycker är viktigt i texten
Du kan förstå ganska bra vad du läser. Du berättar på ett enkelt sätt om det du tycker är viktigt i texten
Du kan förstå ganska bra vad du läser. Du berättar på ett enkelt sätt om det du tycker är viktigt i texten
Diskussion kring texter
Du kan lyfta enstaka budskap ur texten
Du kan diskutera tydliga budskap i texter på ett enkelt sätt. Du jämför det med något du själv varit med om.
Du kan diskutera tydliga budskap i texter på ett enkelt sätt. Du jämför det med något du själv varit med om.
Skrivning
Du kan skriva enkla texter på dator och med en enkel handstil som går att läsa.
Du kan skriva enkla texter på dator och med en enkel handstil som går att läsa.
Du kan skriva enkla texter på dator och med en enkel handstil som går att läsa.
Söka information
Du kan söka information från en källa någon visar dig. Du skriver en enkel faktatext med den viktigaste informationen.
Du kan söka information från en källa någon visar dig. Du skriver en enkel faktatext med den viktigaste informationen.
Ordkunskap
Du kan använda viktiga ord som hör ihop ämnet.
Du kan använda viktiga ord som hör ihop med det du skriver om
Du kan använda viktiga ord som hör ihop med det du skriver om. Du skriver så att det blir tydligt vad texten handlar om.
Berättande bilder
Du kan använda bilder för att göra det du vill berätta med dina texter tydligare.
Du kan använda bilder för att göra det du vill berätta med dina texter tydligare.
Du kan använda bilder för att göra det du vill berätta med dina texter tydligare.
Kompisbedömning
Du kan ge enkla omdömen om dina och andras texter med hjälp av frågor, ger kommentarer och säger vad du tycker.
Du kan ge enkla omdömen om dina och andras texter med hjälp av frågor, ger kommentarer och säger vad du tycker.
Diskussion
Du kan prata med andra om saker du känner till.
Du kan prata med andra om saker du känner till. Du ställer frågor, ger kommentarer och säger vad du tycker.
Du kan prata med andra om saker du känner till. Du ställer frågor, ger kommentarer och säger vad du tycker.
Samtal
Du kan berätta om saker som händer i vardagen.
Du kan berätta om saker som händer i vardagen så det är lätt för den som lyssnar att förstå.
Du kan berätta om saker som händer i vardagen så det är lätt för den som lyssnar att förstå.
Instruktioner
Du kan ta emot enkla muntliga instruktioner.
Du kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Du kan ge och ta enkla muntliga och skriftliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: