👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEXTILSLÖJD, ÅR 3, CEN, 2016-17

Skapad 2016-09-14 20:39 i Kullaviksskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 3 Slöjd

Arbetsområde:

Bokmärke av garn och pärlor.

Handsydd geometrisk tredimensionell figur utan armar och ben med valfritt ”ansikts”uttryck som visas med hjälp av applikationer och ev broderi.

 

Vi kommer att arbeta med följande:

Slöjdarbetets olika delar: Idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

Inspiration till egna idéer och skapande. Enkla idéskisser.

Till viss del välja färg, form och material. Utforskande av materialens och redskapens möjligheter.

Olika nålar och saxar som redskap, vad de heter och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Ullens egenskaper och användningsområden.

Enkla former av hantverkstekniker: Tvinna garn och handsömnad.

Muntlig redovisning två och två utifrån ett skriftligt underlag samt lärarens hjälp.

Innehåll

Områdesbeskrivning och undervisning

Du ska 

 • kunna framställa ett enkelt slöjdföremål med hjälp av handsömnad och instruktioner,
 • förstå hur man använder redskap som t ex nålar och saxar på ett någorlunda fungerande och säkert sätt,
 • kunna några slöjdord som hör till slöjdarbetet,
 • känna till något om det material vi arbetar med,
 • kunna motivera något val som du gjort,
 • kunna med hjälp utveckla en idé,
 • i någon mån kunna driva arbetet framåt,
 • kunna reflektera kring arbetsprocessen på ett enkelt sätt,
 • kunna tolka ett slöjdarbetes uttryck på ett enkelt sätt. 

 

Metoder:

 • Gemensamma genomgångar.
 • Enkel arbetsbeskrivning steg för steg med text och foto.
 • Instruktioner/visningar både individuellt och i grupp.
 • Dialoger under arbetets gång.
 • Muntlig redovisning.

Mål och bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • använda dig av tekniken handsömnad för att framställa ett slöjdföremål med hjälp av instruktioner.
 • hantera redskap och förstå säkerhetsregler.
 • göra motiveringar till dina val.
 • utveckla idéer.
 • driva arbetet framåt.
 • reflektera kring arbetsprocessen.
 • tolka ett slöjdarbetes uttryck.

 

Visa lärande

Du får möjlighet att visa ditt lärande genom slöjdens arbetsprocesser.

 

 Idéutveckling

Du visar på förmåga till egna idéer genom att välja färg, form och uttryck till din figur.

 

Överväganden

De val som du gör under arbetets gång. Din förmåga att driva arbetet framåt.

 

 Framställning

Syftar på görandet, eller själva hantverket. Det handlar om din förmåga att hantera redskap som t ex nålar, saxar och och tygkritor samt din förmåga att följa instruktioner.

 

Värdering

När du värderar reflekterar du under och efter arbetet över det du har gjort.

Under arbetets gång har du också dialoger med läraren.

Du redovisar muntligt tillsammans med en kompis och med hjälp av läraren.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3